7503_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7503
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2010-10-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 7 769 GWh i august 2010. Dette er en reduksjon på 19 prosent i forhold til samme måned året før. Nedgangen kan ha sammenheng med lavere tilsig og vannstand i magasinene i august i år.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1993-2010. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Ved utgangen av uke 34 var fyllingsgraden i norske magasiner 67,6 prosent. Det er 13,3 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2009 og 16,8 prosentpoeng lavere enn medianverdien for denne uken.

Så langt i år har det blitt produsert 77,2 TWh elektrisk kraft, det vil si en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vann-, varme- og vindkraft står for henholdsvis 94,4, 4,9 og 0,7 prosent av den samlede produksjonen hittil i 2010.

Nettoimport av kraft

I august ble det eksportert 627 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 926 GWh. Dette ga en nettoimport på 299 GWh. Hittil i år er det importert netto 6,9 TWh elektrisk kraft. I 2010 har Norge hatt nettoimport i alle måneder bortsett fra juli.

Oppgang i forbruket i kraftintensiv industri fra august 2009

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var i august 2 450 GWh. Det er en oppgang på 17 prosent i forhold til samme måned i fjor. Den største økningen i forbruket var i produksjonen av kjemiske råvarer samt jern, stål og ferrolegeringer som steg med henholdsvis 57 og 52 prosent, mens forbruket i aluminiumsproduksjonen økte med 1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Sett i forhold til foregående måned var forbruket i kraftintensiv industri tilnærmet uendret.

Omtrent uendret forbruk i alminnelig forsyning fra august 2009

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 4 848 GWh i august. Det er 0,4 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er forbruket 57,4 TWh, som tilsvarer en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Tabeller: