7775_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7775
Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2011-01-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 9 235 GWh i november. Det er det høyeste nivået vi har registrert for måneden. Sammenlignet med november 2009 var det en økning på hele 16 prosent.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1993-2010. GWh

Det rekordhøye forbruket i alminnelig forsyning må ses i sammenheng med streng kulde i november. Gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge som helhet var hele 6,9 grader lavere i november 2010 enn i november 2009. Dette er den laveste temperaturen som er registrert for november siden år 1900. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Lavt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var i november 2 354 GWh. Det er en oppgang på 4,5 prosent i forhold til samme måned i 2009. Forbruket i november 2010 er likevel det tredje laveste nivået vi har registrert for måneden i perioden 1993-2010. Det henger sammen med at kraftintensiv industri ikke har tatt seg fullt inn etter finanskrisen.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 12 121 GWh i november 2010. Det er en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med samme måned i året før. Nedgangen i produksjonen kan ses i sammenheng med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 2010 og dermed en relativt høyere verdsetting av produksjon i fremtiden. Ved utgangen av uke 47 i 2010 var fyllingsgraden 61,0 prosent. Det er 2,5 og 21,8 prosentpoeng lavere enn henholdsvis minimums- og medianverdien på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007.

Nettoimport av kraft

I november ble det importert 1 202 GWh elektrisk kraft, mens vi eksporterte 632 GWh. Dette ga en nettoimport på 570 GWh.

Tabeller: