53272_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53272
Oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2011-07-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av elektrisitet var 8 535 GWh i mai 2011. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1993-2011. GWh

Så langt i år utgjør vannkraft 93 prosent av den samlede produksjonen, mens varme- og vindkraft utgjør henholdsvis 6 og 1 prosent. Mens vannkraftandelen har blitt redusert med 1,5 prosentpoeng sammenlignet med januar-mai i 2010, har varme- og vindkraftandelen økt med henholdsvis 1,0 og 0,5 prosentpoeng. Økningen i varmekraftandelen kan blant annet ses i sammenheng med vesentlig større produksjon i kraftvarmeverket på Mongstad i år.

Mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene var 25,9 prosent i begynnelsen av mai. Gjennom måneden steg fyllingsgraden med 12 prosentpoeng, til 37,9 prosent ved utgangen av uke 21. Median- og minimumsverdien for fyllingsgraden er henholdsvis 44,7 og 27,1 prosent for samme tidspunkt for årene 1990-2007.

Nettoimport av kraft også i mai

Norge importerte 828 GWh i mai, mens det ble eksportert 432 GWh. Dette ga en nettoimport på 396 GWh. Norge har hatt nettoimport av kraft i alle måneder i 2011, og så langt i år utgjør nettoimporten 8 062 GWh. Det er det høyeste nivået vi har registrert for de fem første månedene i et år. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold og priser samt kapasiteten på overføringslinjene.

Nedgang i forbruket i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 4 892 GWh i mai, en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen i elektrisitetsforbruket kan ha sammenheng med noe høyere elektrisitetspriser og at gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge lå 0,8 grader høyere i mai i år enn i samme måned i 2010. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Om lag uendret forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 859 GWh i mai. Det er en økning på 0,1 prosent sammenlignet med mai 2010.

Tabeller: