7499_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7499
Høyt forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2010-12-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 7 194 GWh i oktober. Det er det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden, men er likevel en nedgang på 4,5 prosent sammenlignet med oktober i 2009.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1993-2010. GWh

Forbruket i alminnelig forsyning var på 70 084 GWh i perioden januar til oktober i år. Det er 4,9 prosent høyere enn i samme periode i 2009. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 11 241 GWh i oktober. Det er en nedgang på 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen i produksjonen kan blant annet ses i sammenheng med mindre tilsig og lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 2010. Ved utgangen av uke 43 var fyllingsgraden 68,7 prosent. Det er 16,1 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2009, og 18,4 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken.

Så langt i år er det produsert 97 TWh elektrisk kraft. Det er en nedgang på 8,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Oppgang i forbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var i oktober 2 454 GWh. Det er en oppgang på 7,4 prosent i forhold til samme måned i fjor. Forbruket i oktober var likevel 12 prosent lavere enn månedsgjennomsnittet for kraftintensiv industri i perioden 2006-2008.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Så langt i år utgjør strømforbruket i kraftintensiv industri 24 TWh, en oppgang på 7,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nettoeksport av kraft

I oktober ble det eksportert 1 368 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 748 GWh. Dette ga en nettoeksport på 620 GWh, 1 051 GWh lavere enn i oktober 2009. I årets ti første måneder er det importert netto 6 164 GWh, mens det i samme periode i fjor var en nettoeksport på 7 229 GWh.

Tabeller: