7505_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7505
Økt forbruk i kraftintensiv industri
statistikk
2010-09-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt forbruk i kraftintensiv industri

Strømforbruket i kraftintensiv industri steg med 19 prosent i juli, mens forbruket i alminnelig forsyning endret seg lite sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble i juli eksportert mer strøm enn det ble importert til Norge. Juli ble dermed første måned med nettoeksport i 2010.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1993-2010. GWh

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 4 463 GWh i juli. Det er 0,9 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er forbruket 52 519 GWh, 7,5 prosent høyere enn i samme periode i 2009. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Oppgang i forbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var i juli 2 467 GWh. Det er en oppgang på 19 prosent i forhold til samme måned i fjor. Den største økningen i forbruket var i produksjonen av kjemiske råvarer samt jern, stål og ferrolegeringer som steg henholdsvis 75 og 72 prosent, mens forbruket i aluminiumsproduksjonen økte med 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Forbruket i juli var likevel 12 prosent lavere enn månedsgjennomsnittet for kraftintensiv industri i perioden 2006-2008.

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 7 865 GWh i juli. Det er en nedgang på 3,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Fallet i produksjonen kan ha sammenheng med mindre tilsig og lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 2010. Ved utgangen av uke 30 var fyllingsgraden 62,6 prosent. Det er 10,3 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2009, og 19,6 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken.

Første måned med nettoeksport

I juli ble det eksportert 981 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 848 GWh. Dette ga en nettoeksport på 133 GWh. Juli var dermed den første måneden i 2010 med nettoeksport. Hittil i år er det importert netto 6 623 GWh.

Tabeller: