7507_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7507
Oppgang i strømforbruket
statistikk
2010-08-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i strømforbruket

Strømforbruket i alminnelig forsyning og kraftintensiv industri steg med henholdsvis 3,6 og 17,6 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor. Produksjonen i juni viste nedgang, mens importen var rekordhøy.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1993-2010. GWh

Selv om forbruket i kraftintensiv industri økte med hele 17,6 prosent, var forbruket likevel 13 prosent lavere enn månedsgjennomsnittet i perioden 2006-2008.

Kald vinter ga høyere forbruk

I første halvår i 2010 var forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning 48,1 TWh, en økning på 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det økte forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittelig månedstemperatur for Norge var 3,4 grader lavere i 1. kvartal i 2010 sammenlignet med samme kvartal i 2009. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, utgjorde 14,3 TWh i første halvår i år. Dette er en oppgang på 4 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Så langt i år utgjør det totale bruttoforbruket av strøm 68,4 TWh, en oppgang på 7 prosent i forhold til samme periode i 2009. Bruttoforbruket inkluderer pumpekraft, eget forbruk i kraftstasjonene og nettap i tillegg til forbrukskategoriene ovenfor.

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 6 889 GWh i juni, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så langt i år er det produsert 61,6 TWh elektrisitet. Det er 6 prosent lavere enn i samme periode i 2009. Fallet i produksjonen kan ha sammenheng med mindre tilsig og lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 2010.

Ved utgangen av uke 25 var fyllingsgraden 51,5 prosent. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 62,6 prosent.

Rekordhøy import av strøm

I juni ble det importert 1 796 GWh elektrisk kraft. Det er det høyeste nivået som er registrert for måneden. Eksporten var 341 GWh i juni. Siden årsskiftet har det vært nettoimport i alle måneder, og så langt i år er det netto importert 6,8 TWh. På 2000-tallet har Norge hatt nettoimport i årene 2001, 2003, 2004 og 2006. Samlet for årene 2000-2009 har vi eksportert 124,1 TWh, mens vi har importert 74,2 TWh. Dette gir en nettoeksport på 49,9 TWh.

Tabeller: