53270_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53270
Lavere forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2011-06-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 5 474 GWh i april. Der er hele 12 prosent lavere enn i samme måned året før.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. (1993-2011). GWh

Nedgangen i elektrisitetsforbruket må ses i sammenheng med at gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge lå 2,6 grader høyere i april i år enn i samme måned i 2010, og 4 grader høyere enn normaltemperaturen for måneden. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 8 345 GWh i april 2011. Det er en nedgang på 4,2 prosent sammenlignet med samme måned i 2010. Magasinfyllingen var uvanlig lav i begynnelsen av måneden, men økte betydelig i løpet av april. Ved utgangen av april (uke 17) var fyllingsgraden i vannmagasinene 25,9 prosent ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er 8,7 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken, men 2,5 prosentpoeng høyere enn i samme uke i 2010.

Fra og med publiseringen i januar 2011 er omfanget av alminnelig forsyning noe endret ved at forbruk i utvinning av råolje og naturgass og produksjon av papirmasse, papir og papp er skilt ut som egne forbruksgrupper. Strømforbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp inngår nå som en del av kraftintensiv industri. Endrede serier er oppdatert i Statistikkbanken med tall tilbake til januar 2010. For mer informasjon om endringene, se Om statistikken

Liten reduksjon i forbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 723 GWh i april. Det er en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med april 2010.

Nettoimport av kraft

Norge importerte 1 598 GWh i april, mens det ble eksportert 355 GWh. Dette ga en nettoimport på 1 243 GWh. Sammenlignet med april 2010 sank nettoimporten med 19 prosent.

Tabeller: