7513_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7513
Høy nettoimport av elektrisitet
statistikk
2010-05-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy nettoimport av elektrisitet

Bruttoforbruket av strøm i mars økte med 4,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens produksjonen sank med 8,8 prosent. Nettoimporten var på hele 1 296 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1993-2010. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 8 986 GWh i mars. Dette er 5,1 prosent mer enn i samme måned i fjor. Det økte forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittelig månedstemperatur for Norge i mars lå 1,9 grader lavere enn i samme måned i 2009. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning og bruker mye elektrisitet til oppvarming.

Fortsatt lavt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 453 GWh i mars, en oppgang på 4,3 prosent i forhold til samme måned i fjor. Forbruket i mars var likevel 12 prosent lavere enn månedsgjennomsnittet for mars i perioden 2006-2008.

I årets første kvartal utgjorde strømforbruket i kraftintensiv industri og treforedling henholdsvis 7 053 GWh og 1 189 GWh. Kraftintensiv industri opplevde en nedgang i forbruket på 2,6 prosent, mens forbruket i treforedling steg med 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Sesongjustert serie og glattet sesongjustert serie per måned. Januar 2000-mars 2010. GWh

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 11 185 GWh i mars, en nedgang på 8,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I 1. kvartal ble det totalt produsert 38 603 GWh elektrisitet. Det er tilnærmet uendret sammenlignet med samme kvartal i 2009.

Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien i mars og var 26,8 prosent ved utgangen av uke 13. Det er knappe 13 prosentpoeng under medianverdien for uken. Referanseperioden for medianverdiene er 1990-2007.

Høy nettoimport av strøm

I mars ble det eksportert 151 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 1 447 GWh. Dette ga en nettoimport på 1 296 GWh, som er det nest høyeste vi har registrert i perioden vi har tall for.

Tabeller: