Elektrisitetoktober 2000

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. april 2005 Februar 2005 Rekordhøy krafteksport
14. mars 2005 Januar 2005 Høy produksjon av strøm
10. februar 2005 Desember 2004 Rekordforbruk i kraftintensiv industri
7. januar 2005 November 2004 Høyere forbruk av strøm
9. desember 2004 Oktober 2004 Liten produksjon av strøm
11. november 2004 September 2004 Økt strømforbruk - mindre produksjon
8. oktober 2004 August 2004 Høyt strømforbruk i kraftintensiv industri
9. september 2004 Juli 2004 Høy import av strøm
19. august 2004 Juni 2004 Lav produksjon av strøm
8. juli 2004 Mai 2004 Norge importerer mye strøm
10. juni 2004 April 2004 Høy import av strøm
13. mai 2004 Mars 2004 Høyere forbruk av elektrisk kraft
16. april 2004 Februar 2004 Strømforbruket øker
12. mars 2004 Januar 2004 Høyt forbruk av strøm
12. februar 2004 Desember 2003 Låg produksjon og høg straumimport

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. april 2005 2005 Rekordhøy krafteksport
14. mars 2005 2005 Høy produksjon av strøm
10. februar 2005 2004 Rekordforbruk i kraftintensiv industri
7. januar 2005 2004 Høyere forbruk av strøm
9. desember 2004 2004 Liten produksjon av strøm
11. november 2004 2004 Økt strømforbruk - mindre produksjon
8. oktober 2004 2004 Høyt strømforbruk i kraftintensiv industri
9. september 2004 2004 Høy import av strøm
19. august 2004 2004 Lav produksjon av strøm
8. juli 2004 2004 Norge importerer mye strøm
10. juni 2004 2004 Høy import av strøm
13. mai 2004 2004 Høyere forbruk av elektrisk kraft
16. april 2004 2004 Strømforbruket øker
12. mars 2004 2004 Høyt forbruk av strøm
12. februar 2004 2003 Låg produksjon og høg straumimport

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.