7637_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7637
Høy produksjon av strøm
statistikk
2005-03-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon av strøm

Produksjonen av strøm var 13 386 GWh i januar. Det er en økning på 8,5 prosent sammenlignet med januar i fjor. Bruttoforbruket av strøm var 12 717 GWh. Det var dermed en netto eksport i januar på 669 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1979-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1979-2005. GWh

I januar 2005 var produksjonen av strøm 13 386 GWh som er 7,4 prosent høyere enn gjennomsnittlig i januar de siste ti årene. Den høye produksjonen kan ses i sammenheng med ressurssituasjonen i kraftmagasinene og nedbørsmengden i januar. Fyllingsgraden i kraftmagasinene var i midten av januar (uke 3) 67,5 prosent av total magasinkapasitet. Medianen for fyllingsgraden denne uken er 65,1 prosent, mens den på samme tid i fjor var 49,9 prosent. Nedbørsmengden for Norge var 185 prosent av normalen i januar. Fylkene Telemark, Hordaland og Nordland sto for 33,4 prosent av den totale produksjonen denne måneden.

Fortsatt høyt forbruk av strøm i kraftintensiv industri

Kraftintensiv industri fortsetter å bruke relativt mye strøm og satte ny forbruksrekord for januar. Forbruket var 2 973 GWh - en økning på 8,2 prosent fra januar i 2004. Forbruket utenom kraftintensiv industri var 9 744 GWh i januar, en nedgang på 3,6 prosent fra i fjor. Reduksjonen kan ses i sammenheng med temperaturen i januar. Temperaturen var 4,8 grader høyere enn normalen, mens den var 0,3 grader høyere enn normalen i januar i fjor. Norge eksporterte 1 110 GWh og importerte 441 GWh i januar. Forrige måned Norge hadde netto eksport av strøm var i oktober 2003. Spotprisen på den nordiske elektrisitetsbørsen, Nordpool, var 18,9 øre/KWh i januar, mens den var 24,9 øre/KWh i samme måned i 2004.

Se også Priser på elektrisk kraft

Tabeller: