7643_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7643
Liten produksjon av strøm
statistikk
2004-12-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten produksjon av strøm

I oktober var produksjonen av elektrisk kraft 15,1 prosent lavere enn for samme måned i fjor og utgjorde 9 212 GWh. Forbruket av strøm var 10 460 GWh. Norge hadde med dette stor import av strøm i oktober.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-2004. GWh

Kraftprodusentene hadde i oktober mer vannressurser i magasinene enn for samme måned i fjor, men valgte å produsere mindre. Vannstanden i magasinene var i midten av måneden- uke 42 - 80,6 prosent av total kapasitet, mens den var 72,9 prosent samme uke i fjor. Hittil i år har produksjonen vært 88 048 GWh - en økning på 1,5 prosent fra samme periode i fjor. Med en produksjon i oktober på 9 212 GWh og et forbruk på 10 460 GWh var nettoimporten på 1 248 GWh. Bare i 1996 har Norge hatt større import denne måneden. Hittil i år har Norge importert 12 683 GWh og eksportert 3 304 GWh.

Fortsatt høyt forbruk i kraftintensiv industri

Kraftintensiv industri hadde et rekordhøyt forbruk av strøm i oktober. Forbruket var 2 949 GWh - en økning på 6,5 prosent fra samme måned i 2003. Gjennomsnittlig har kraftintensiv industri hatt et strømforbruk på 2 627 GWh i oktober de siste ti årene. Hittil i år har forbruket av elkraft i kraftintensiv industri vært 27 560 GWh, mot 24 979 GWh i fjor. Det er en økning på 10,3 prosent. Bruttoforbruket av strøm for Norge i oktober var 10 460 GWh, og det er en nedgang på 0,5 prosent i forhold til samme måned i fjor. De siste ti månedene har bruttoforbruket vært 97 427 GWh, en økning på 5 prosent i forhold til samme periode i fjor. Forbruket foruten kraftintensiv økte med 3,1 prosent i samme perioden.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: