7647_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7647
Høyt strømforbruk i kraftintensiv industri
statistikk
2004-10-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt strømforbruk i kraftintensiv industri

Bruttoforbruket av strøm innenlands var 8 003 GWh i august - 4,7 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Mye av økningen i forbruket er knyttet til kraftintensiv industri, som aldri har brukt så mye strøm i august måned tidligere. Forbruket var her 2 909 GWh og økte med 9,2 prosent fra i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1979-2004. GWh

Hittil i år har kraftintensiv industri økt sitt forbruk av strøm med 2,2 TWh, eller 11,4 prosent. Forbruket i produksjon av kjemiske råvarer og av jern, stål og ferrolegeringer har steget med henholdsvis 11,6 og 24,9 prosent, mens det i produksjon av aluminium og andre metaller har økt med 8,1 prosent. Forbruket av strøm foruten kraftintensiv industri var 5 094 GWh, som er 1,2 prosent under gjennomsnittet for de siste ti årene. Månedstemperaturen i Norge for august var 2,0 grader høyere enn normalen for måneden. NVEs korttidsstatistikk for august måned viser at temperaturkorrigert alminnelig forbruk økte med 3,8 prosent fra 2003. Norge importerte 937 GWh og eksporterte 531 GWh i august. Hittil i år har Norge hatt en nettoimport på 7 407 GWh.

Lav produksjon av strøm

Produksjonen av strøm har de siste månedene vært lav i forhold til gjennomsnittet de siste årene. I august var produksjonen 7 597 GWh. Det er 5,0 prosent mindre enn gjennomsnittet for august de siste ti årene. Fyllingsgraden i kraftmagasinene var i midten av august (uke 34) 69,3 prosent av total kapasitet. Det er 17,8 prosentpoeng under medianen basert på perioden 1990-2003. Situasjonen i magasinene har forbedret seg de siste ukene. Fyllingsgraden var denne uken (uke 41) 78,9 prosent av total kapasitet, 9,1 prosentpoeng under medianen.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: