7635_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7635
Rekordhøy krafteksport
statistikk
2005-04-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy krafteksport

Både produksjonen og eksporten av strøm var rekordhøy i februar. Produksjonen av strøm var 13 373 GWh og sammenlignet med februar i fjor økte produksjonen med 24,9 prosent. Mens det i februar i fjor ble importert strøm, var nettoeksporten hele 1 558 GWh i februar i år. Bruttoforbruket av strøm var 11 814 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1979-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjonen og eksporten i februar var rekordhøy. Produksjonen av strøm var 13 373 GWh som er 24,9 prosent høyere enn produksjonen i februar i fjor. Det var et eksportoverskudd på 1 558 GWh. Fyllingsgraden i kraftmagasinene i slutten av januar og begynnelsen av februar var over normalen for perioden 1993-2003. Den høye produksjonen og eksporten kan forklares med behovet for mer ledig kapasitet i magasinene til snøsmeltingen i fjellet begynner. I midten av februar (uke 7) var fyllingsgraden 55,4 prosent av total magasinkapasitet. Medianen for fyllingsgraden denne uken er 56,2 prosent, mens den på samme tid i fjor var 40,8 prosent. Fylkene Telemark, Hordaland, Nordland og Sogn og Fjordane sto for hele 46,6 prosent av den totale produksjonen denne måneden.

Nedgang i forbruk av strøm i kraftintensiv industri

Forbruket i kraftintensiv industri var 2 467 GWh, dette er en nedgang på 2,4 prosent fra februar i fjor. Sammenliknet med januar i år var nedgangen i kraftintensiv industri i februar 17 prosent. Forbruket utenom kraftintensiv industri var 9 347 GWh i februar, en oppgang på 4,1 prosent fra februar i fjor. Norge eksporterte 1 684 GWh og importerte kun 126 GWh i februar. Ikke siden 1995 har det vært lavere import av strøm i februar til Norge. Spotprisen på den nordiske elektrisitetsbørsen, Nordpool, var 20,9 øre/kWh i februar, mens den var 24,1 øre/kWh i samme måned i 2004.

Se også Priser på elektrisk kraft

Tabeller: