7653_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7653
Norge importerer mye strøm
statistikk
2004-07-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge importerer mye strøm

Norge fortsetter å importere relativt mye strøm, og mai var den sjuende måneden på rad at vi importerte mer strøm enn vi eksporterte til utlandet. Norge importerte 1 493 GWh og eksporterte 224 GWh. Bare i 2003 har nettoimporten i denne måneden vært høyere.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. 1979-2004. GWh

De siste ti årene har Norge gjennomsnittlig netto eksportert ca. 950 GWh. Hittil i år har det vært en netto import på 5 224 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til nær 300 000 husholdninger. Kraftintensiv industri brukte 2 739 GWh i mai, en økning på 6,9 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Det er innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer at økningen var størst. Disse næringene økte sitt forbruk med 23,0 prosent fra mai 2003. Bruttoforbruk innenlands av strøm var 8 946 GWh i mai. Det er en økning på 1,1 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

Lav strømproduksjon

Produksjonen av strøm i mai var 7 678 GWh, - en økning på 5,3 prosent fra 2003. Sett i forhold til gjennomsnittet for de siste ti årene på ca. 9 000 GWh var produksjonen i mai likevel lav. Hordaland var det fylket i Norge som produserte mest strøm i mai i år. Produksjonen i fylket var 952 GWh, en økning på 29 prosent fra i fjor. Månedsnedbøren for landet var 110 prosent av normalen i mai 2004, og vannstanden i kraftmagasina var i midten av mai (uke 21) 44,4 prosent av total kapasitet. Det var 5,2 prosentpoeng over medianen, men den hydrologiske situasjonen har endret seg vesentlig de siste ukene. Mindre snø i fjellet enn vanlig for årstiden har ført til mindre tilsig til kraftmagasinene enn normalt de siste ukene. Forrige uke (uke 28) var vannstanden 61,4 prosent av total kapasitet, som er 14,2 prosentpoeng under medianen.

Se også Husholdningenes energibruk , Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: