7641_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7641
Høyere forbruk av strøm
statistikk
2005-01-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere forbruk av strøm

I november 2004 var forbruket av strøm noe høyere enn gjennomsnittet for de siste årene, og mye høyere enn i november i 2003. Forbruket var 11 785 GWh - en økning på 10,2 prosent sammenlignet med november i 2003.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-2004. GWh

Av det totale forbruket på 11 785 GWh i november i 2004, brukte kraftintensiv industri 2 828 GWh. Dette er en økning på 4,4 prosent sammenlignet med samme måned i 2003. Forbruket foruten kraftintensiv industri, økte med 12,2 prosent i november 2004. Økningen kan ha sammenheng med at temperaturen i november 2003 var 2,6 grader høyere enn normalen, mens temperaturen var bare 0,3 grader høyere enn normalen i 2004. I perioden januar-november 2004 har det totale forbruket av strøm vært 109 221 GWh, en økning på 5,6 prosent fra samme perioden i 2003. Kraftintensiv industri har økt sitt forbruk med 9,8 prosent i samme perioden. Gjennomsnittlig forbruk av strøm i november har vært 11 248 GWh de siste 10 årene.

Økt produksjon

Produksjonen av strøm var 10 700 GWh i november 2004, en økning på 7,3 prosent fra november i 2003. Ressurssituasjonen i vannmagasinene forbedret seg i forhold til normal situasjon i november. Dette har sammenheng med at det kom 150 prosent av normalen med nedbør, samtidig med at Norge fortsatte å importere relativt mye strøm. Ved inngangen til november (uke 45) var fyllingsgraden i vannmagasinene 78,5 prosent (median 88,2 prosent) av total magasinkapasitet, og ved utgangen av måneden (uke 49) var fyllingsgraden 76,4 prosent (median 80,5 prosent). Importen av strøm var 1 320 GWh i november, mens eksporten var 236 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: