7639_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7639
Rekordforbruk i kraftintensiv industri
statistikk
2005-02-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordforbruk i kraftintensiv industri

I desember 2004 hadde kraftintensiv industri sitt høyeste forbruk av strøm i én måned noensinne. Forbruket av strøm i kraftintensiv industri var 3 013 GWh, som er en økning på 11,8 prosent fra samme måned i 2003.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1979-2004. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember. 1979-2004. GWh

Kraftintensiv industri bruker mye strøm som følge av høy produksjon og kapasitetsutnytting. Dette er omtalt i konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2004 . Det var størst økning i forbruket i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med 16,6 prosent. Økningen i produksjon av aluminium og andre metaller var 11,4 prosent sammenlignet med samme måned i 2003. Kraftintensiv industri brukte 33 444 GWh i 2004, mot 30 384 GWh i 2003. Forbruket av strøm utenom kraftintensiv industri var 9 550 GWh i desember 2004 - en økning på 5,9 prosent fra samme måned i 2003. I desember 2004 var temperaturen 3,6 grader over normalen, mens den var 2,0 grader over normalen i 2003. Det totale strømforbruket innenlands var 121 919 GWh i 2004, en økning på 5,9 prosent fra 2003.

Høy import av strøm i 2004

Norge importerte 15 334 GWh og eksporterte 3 842 GWh i 2004. Nettoimporten til Norge tilsvarte 9,4 prosent av det totale forbruket av strøm i 2004. I desember 2004 ble det importert 1 308 GWh og eksportert 310 GWh. I desember 2004 var produksjonen av strøm 11 566 GWh, en økning på 9,7 prosent sammenlignet med samme måned i 2003. Gjennomsnittlig produksjon har vært 12 147 GWh i desember de siste ti årene. Månedsnedbøren for Norge var 135 prosent av normalen i desember. Ressurssituasjonen i kraftmagasinene forbedret seg vesentlig. Ved utgangen av 2004 var fyllingsgraden 70,5 prosent av total kapasitet som normalt er for årstiden. Den totale produksjonen av strøm var 110 427 GWh i 2004. I 2003 var den totale produksjonen av strøm 107 273 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: