7649_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7649
Høy import av strøm
statistikk
2004-09-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy import av strøm

Nettoimporten av strøm viste i juli rekord for denne måneden. Det ble importert 1 808 GWh og eksportert 405 GWh. Produksjonen av strøm var 6 280 GWh som er den laveste målingen på produksjonen for denne måneden siden 1996.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1979-2004. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Det var i juli et rekordhøyt importoverskudd på 1 403 GWh. Til sammenligning var det for samme måned i fjor et importoverskudd på 222 GWh. Hittil i år er importoverskuddet 7 000 GWh. Produksjonen av elektrisk kraft var i juli 6 280 GWh, noe som er en nedgang på 834 GWh eller 11,7 prosent fra juli i fjor. I forhold til den gjennomsnittlige produksjonen for juli de siste ti årene var produksjonen 19,1 prosent lavere. Hittil i år har kraftproduksjonen vært 63 211 GWh. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av juli - mandag i uke 29 - 63,6 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 14,9 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 29 i perioden 1990-2003. I begynnelsen av september, uke 37, var fyllingsgraden i vannmagasinene 72,2 prosent av total magasinkapasitet.

Høyt forbruk av strøm i kraftintensiv industri

Forbruket av elektrisk kraft i kraftintensiv industri i juli var 2 813 GWh, som er rekord for måneden. Det er en økning på 250 GWh sammenlignet med i fjor. Økningen i forbruket fra juli i fjor var størst i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer med 28,1 prosent. Forbruket i produksjon av kjemiske råvarer gikk opp 4,9 prosent, mens det var en oppgang på 6,7 prosent i produksjon av aluminium og andre metaller. Forbruket i produksjon av aluminium og andre metaller var 1 845 GWh som er det høyeste målte forbruket i juli gjennom tidene.

Bruttoforbruk innenlands var 7 683 GWh som er 2,6 prosent høyere enn gjennomsnittlig i juli de ti siste årene. For annet forbruk enn kraftintensiv industri var forbruket 4 870 GWh som er en økning på 2,0 prosent fra i juli i 2003.

Sjå også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: