7645_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7645
Økt strømforbruk - mindre produksjon
statistikk
2004-11-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt strømforbruk - mindre produksjon

Bruttoforbruket av strøm var 8 695 GWh i september og økte med 4,2 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har forbruket økt med 5,7 prosent i forhold til fjoråret. Produksjonen av strøm var 7 993 GWh i september, noe som er en nedgang på 6,4 prosent sammenlignet med den samme måneden i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1979-2004. GWh

September var den niende måneden på rad hvor strømforbruket økte sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I årets ni første måneder var bruttoforbruket av strøm 86 943 GWh, mot 82 243 GWh i samme periode i 2003. Dette gir en vekst på 5,7 prosent. Strømforbruket i den kraftintensive industrien er en vesentlig bidragsyter til denne veksten. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 815 GWh i september - en økning på 8,5 prosent i forhold til i fjor. Størst økning i forbruket var det i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med 19,3 prosent, mens økningen i produksjon av kjemiske råvarer var 8,6 prosent. Hittil i år har forbruket i kraftintensiv industri vært 24 652 GWh, mot 22 209 GWh i tilsvarende periode i fjor. Norge importerte 1 057 GWh og eksporterte 355 GWh i september. Hittil i år har Norge hatt en netto import på 8 109 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Lav produksjon av strøm i september

Produksjonen av strøm var 7 993 GWh i september, noe som er en nedgang på 6,4 prosent sammenlignet med den samme måneden i fjor. Produksjonen var 8,3 prosent lavere enn den gjennomsnittlige produksjonen i september de siste ti årene. I perioden januar-september i år var produksjonen 78 834 GWh, som er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Vannstanden i kraftmagasinene var i midten av september, mandag uke 38, 73,0 prosent total magasinkapasitet. Ved inngangen til november, uke 45, var fyllingsgraden i vannmagasinene 78,5 prosent av total magasinkapasitet.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: