7661_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7661
Høyt forbruk av strøm
statistikk
2004-03-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt forbruk av strøm

Forbruket av strøm i januar var det tredje høyeste i en januarmåned gjennom tidene. Forbruket økte med 7,8 prosent fra i fjor og bare i 2001 og 2002 har det vært høyere i denne måneden.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-2004. GWh

Bruttoforbruk av elektrisitet var 12 842 GWh i januar som er en økning på 7,8 prosent fra i fjor. Forbruket utenom kraftintensiv industri økte med 4,8 prosent. Kraftintensiv industri brukte 2 802 GWh i januar som er en økning på 19,9 prosent fra i fjor. Økningen i forbruket skyldes økt produksjon og også fordi sektoren i januar i fjor solgte noe kraft tilbake i markedet framfor å bruke det selv. Importen var 1 001 GWh i januar, mens eksporten var 485 GWh. Den største netto importen til Norge kom fra Danmark. Norge hadde en nettoimport fra Danmark på 266 GWh.

Økt produksjon

Produksjonen økte med 12 prosent i januar i år sammenlignet med samme måned i fjor. Produksjonen var 12 326 GWh. Fyllingsgraden i Norges kraftmagasiner var i midten på januar 52,7 prosent av total kapasitet, mens den var 43,5 prosent på samme tid i fjor. Varmekraftproduksjonen økte med 16,1 prosent i samme periode, men utgjorde bare 0,7 prosent av den totale produksjonen av elkraft i januar. Nordland var det fylket som hadde den høyeste produksjonen i januar. Nordland produserte 1 641 GWh som utgjorde 13,3 prosent av landets totale produksjon.

Spot-/forwardpris. 2000-2007

Strømprisen lavere enn i fjor

Engrosprisen på strøm var 24,9 øre/KWh i januar, mens den var 52,3 øre/KWh i januar i fjor. Engrosprisen har siste tre månedene sunket. I desember 2003 var prisen 25,5 øre/KWh og i februar 2004 var prisen 24,1 øre/KWh. Forwardkontraktene som omsettes på den nordiske elektrisitetsbørsen Nordpool gir indikasjoner på hvordan strømprisen kan utvikle seg framover. Forwardkontraktene indikerer at prisen vil synke fram mot sommeren og få en bunn i juli før den begynner å stige igjen mot vinteren. Forwardkontrakter for juli 2004 omsettes nå (11. mars 2004) for 21,5 øre/KWh, mens månedene januar-april 2005 omsettes for 26,4 øre/KWh. Forwardkontraktene for hele 2006 og 2007 omsettes for henholdsvis 22,6 øre/KWh og 23,1 øre/KWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: