7655_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7655
Høy import av strøm
statistikk
2004-06-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy import av strøm

Norge importerte 1 802 GWh i april. Importen lå dermed på om lag samme nivå som for april 2003, som har den høyeste importen for denne måneden. Sammenlignet med april i fjor økte elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri med vel 11 prosent.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-2004. GWh

Norge importerte 1 802 GWh og eksporterte 106 GWh i april. Importen var nesten like høy som rekorden fra april i fjor. Da var importen 1 844 GWh. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 699 GWh - en økning på 11,2 prosent sammenlignet med denne måneden i fjor. Den største økningen i forbruket innenfor kraftintensiv industri var i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer med en økning på 26 prosent. Forbruket utenom kraftintensiv industri økte med 2,1 prosent til tross for at månedstemperaturen i april var den høyeste som er registrert i denne måneden. Totalt bruttoforbruk innenlands var 9 580 GWh.

Lav produksjon av strøm

Produksjonen av strøm var 7 884 GWh i april - en økning på 5,8 prosent fra i fjor.

Det ble produsert mer strøm enn i april i 2003, men produksjonen var godt under gjennomsnittet for april de siste årene. I april har gjennomsnittlig strømproduksjon vært 9 250 GWh de siste 10 årene. Magasinfyllingen var i midten av måneden 25,1 prosent av total magasinkapasitet, mens medianen for samme tidspunkt er 38,7 prosent.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Høye strømpriser

På den nordiske el-børsen Nordpool var den gjennomsnittlige engrosprisen på strøm i april 23,9 øre/KWh og 22,8 øre/KWh i mai. Hittil i juni (2004.06.08.) har gjennomsnittlig engrospris vært 26,6 øre/KWh. Forwardkontraktene indikerer at prisen vil stige utover sommeren. Forwardkontrakter for juli, august og september omsettes nå (2004.06.08.) for 25,5 øre/KWh, 27,7 øre/KWh og 28,0 øre/KWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: