7651_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7651
Lav produksjon av strøm
statistikk
2004-08-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav produksjon av strøm

Produksjonen av strøm i juni 2004 har ikke vært på et lavere nivå siden samme måned i 1996. Produksjon var 7 742 GWh som er 9,4 prosent lavere enn gjennomsnittlig denne måneden de siste 10 årene. Bruttoforbruket innenlands var 8 116 GWh og økte med 3,6 prosent fra juni i 2003.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1979-2004. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjonen av strøm var 7 742 GWh i juni - en nedgang på 2,7 prosent fra samme måned i fjor. Gjennomsnittlig produksjon i juni har vært 8 224 GWh i juni de siste 10 årene. Fyllingsgraden i vannmagasinene i midten av juni, mandagen i uke 25, var 52,6 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 4,7 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende uke i fjor, og 7,4 prosentpoeng lavere enn medianen for 1990-2003. Hittil i år har den samlede produksjonen av elektrisk strøm vært 56 892 GWh. Til sammenligning var den 52 460 GWh i tilsvarende periode i fjor.

Økt forbruk

Bruttoforbruk av elektrisk kraft innenlands økte noe i juni sammenlignet med samme måned i 2003. Forbruket var 8 116 GWh i 2004, mens det var 7 835 GWh i fjor. Økningen skyldes i første rekke forbruk i kraftintensiv industri. Forbruket i kraftintensiv industri steg med 233 GWh - en økning på 9,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2003. Hittil i år er det totale innenlandske forbruket av elektrisk kraft 62 490 GWh, opp 6,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Importoverskudd av elkraft

Importen og eksporten av elektrisk kraft var henholdsvis 851 GWh og 477 GWh i juni. Dette gir en netto import på 374 GWh. I fjor ble det netto eksportert 118 GWh i juni. Kraftutvekslingen med utlandet for årets seks første måneder har gitt et importoverskudd på 5 598 GWh. I samme perioden i 2003 var importoverskuddet 6 458 GWh.

Sjå også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: