7657_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7657
Høyere forbruk av elektrisk kraft
statistikk
2004-05-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere forbruk av elektrisk kraft

I mars i år var bruttoforbruket av elektrisk kraft 11 568 GWh. Sammenlignet med mars i fjor, da forbruket var relativt lavt, er dette en økning på 8,5 prosent. I mars 2004 var forbruket av elektrisk kraft på omtrent samme nivå som det har vært i denne måneden de siste ti årene.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1979-2004. GWh

I mars 2004 var forbruket av elektrisk kraft tilnærmet lik gjennomsnittet de siste ti årene, som har vært 11 570 GWh. Elektrisitetsforbruket i annet forbruk enn kraftintensiv industri, som er temperaturavhengig, var 8 968 GWh i mars i år. I fjor var det 8 241 GWh i tilsvarende måned. Det er en økning på 8,8 prosent selv om det ikke var stor temperaturforskjell mellom disse tidsperiodene. Forbruket av elektrisk kraft i kraftintensiv industri var 2 600 GWh i mars 2004, en økning på 7,4 prosent fra mars 2003. Størst økning i forbruket var det i produksjonen av kjemiske råvarer og i produksjon av aluminium og andre metaller. Økningen var der henholdsvis 14,4 og 14,3 prosent.

De tre første månedene i 2004 var forbruket av elektrisk kraft 35 919 GWh, mens det var 33 075 GWh i samme periode i 2003. Tall fra statistikken Priser på elektrisk kraft, 1. kvartal 2004, viser en nedgang i strømprisene til sluttbruker fra 1. kvartal 2003. Inkludert avgifter og nettleie var prisen på strøm for husholdninger 77,4 øre/kWh i 1. kvartal i år, noe som er en nedgang på 32,7 prosent fra 1. kvartal i 2003.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Høyere produksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 10 626 GWh i mars 2004, en økning på 18,8 prosent fra mars 2003. Til tross for at produksjonen økte mye fra i fjor, var den 5 prosent under gjennomsnittet for de siste ti årene. Kraftproduksjonen i Norge varierer med vannressursene. Fyllingsgraden i de norske kraftmagasinene var i midten av mars 30,9 prosent av total magasinkapasitet, som er 14,8 prosentpoeng under medianen. Det tilsvarer 12 TWh mindre potensiell elektrisk kraft i kraftmagasinene på dette tidspunktet.

Nettoimport

Norge importerte 1 192 GWh og eksporterte 250 GWh i mars 2004. Nettoimporten hadde en verdi på 235 millioner kroner. Nettoimporten fra Sverige og Danmark var henholdsvis 633 og 266 GWh. Den resterende nettoimporten kom fra Russland og Finland.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: