7659_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7659
Strømforbruket øker
statistikk
2004-04-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Strømforbruket øker

Bruttoforbruket av strøm var i februar betydelig høyere enn for samme måned i 2003. Forbruket økte med 9,7 prosent og utgjorde 11 509 GWh. Økningen i forbruket var størst for kraftintensiv industri.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1979-2004. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Kraftintensiv industri brukte 2 527 GWh i februar i år. Det er en økning på 16,2 prosent i forhold til i samme måned i fjor. Forbruket av strøm utenom kraftintensiv industri økte med 8,7 prosent sammenlignet med februar i 2003. Det var ikke stor temperaturforskjell mellom disse periodene. Månedstemperaturen var i gjennomsnitt 2,7 grader over normalen i februar i fjor, mens den var 1,7 grader over i år. Norge importerte 1 051 GWh og eksporterte 248 GWh i februar. Norges nettoimport på 802 GWh utgjorde 7,0 prosent av det totale forbruket i landet, og var verdt 210 millioner kroner.

Høyere produksjon enn i 2003

Produksjonen var 10 706 GWh i februar, en økning på 9,0 prosent fra samme måned i fjor. Energiinnholdet i kraftmagasinene var i midten av måneden 33,5 TWh, mens det var 27,5 TWh på samme tid i fjor. Nordland var det fylket som produserte mest strøm i februar. Produksjonen i Nordland var 1 411 GWh og utgjorde 13,2 prosent av landets total produksjon.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: