Elektrisitetoktober 2000

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. januar 2009 November 2008 Svært høy strømproduksjon
12. desember 2008 Oktober 2008 Høy strømproduksjon i oktober
11. november 2008 September 2008 Nedgang i strømforbruket i september
10. oktober 2008 August 2008 Nedgang i forbruket i august
10. september 2008 Juli 2008 Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
13. august 2008 Juni 2008 Svært høy strømproduksjon
11. juli 2008 Mai 2008 Fortsatt svært høy kraftproduksjon
9. juni 2008 April 2008 Svært høy strømproduksjon
9. mai 2008 Mars 2008 Høy kraftproduksjon
10. april 2008 Februar 2008 Høy produksjon i februar
11. mars 2008 Januar 2008 Høyt strømforbruk i januar
12. februar 2008 Desember 2007 Høyt strømforbruk i desember
11. januar 2008 November 2007 Rekordhøyt strømforbruk i november
13. desember 2007 Oktober 2007 Høy kraftproduksjon i oktober
13. november 2007 September 2007 Tredje måned med rekordhøy kraftproduksjon

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. januar 2009 2008 Svært høy strømproduksjon
12. desember 2008 2008 Høy strømproduksjon i oktober
11. november 2008 2008 Nedgang i strømforbruket i september
10. oktober 2008 2008 Nedgang i forbruket i august
10. september 2008 2008 Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
13. august 2008 2008 Svært høy strømproduksjon
11. juli 2008 2008 Fortsatt svært høy kraftproduksjon
9. juni 2008 2008 Svært høy strømproduksjon
9. mai 2008 2008 Høy kraftproduksjon
10. april 2008 2008 Høy produksjon i februar
11. mars 2008 2008 Høyt strømforbruk i januar
12. februar 2008 2007 Høyt strømforbruk i desember
11. januar 2008 2007 Rekordhøyt strømforbruk i november
13. desember 2007 2007 Høy kraftproduksjon i oktober
13. november 2007 2007 Tredje måned med rekordhøy kraftproduksjon

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.