7565_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7565
Høyt strømforbruk i januar
statistikk
2008-03-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt strømforbruk i januar

Bruttoforbruket av elektrisitet i januar var 13 147 GWh. Det er 1,8 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Dette er det tredje høyeste nivået som er registrert for januar siden de månedlige målingene startet i 1979. Produksjonen av elektrisk kraft i årets første måned var 13 628 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1979-2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-januar 2008. GWh

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i januar var 2 751 GWh, noe som er 4,5 prosent høyere enn i samme måned i 2007. Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket prioritert forbruk i kraftintensiv industri) i januar var 10 396 GWh. Dette er 1,1 prosent mer enn i samme måned i 2007 og det tredje høyeste nivået som er registrert noensinne. Økningen kan ses i sammenheng med høy økonomisk aktivitet. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av dette forbruket.

Fortsatt høy produksjon av kraft

Produksjonen av elektrisk kraft i januar var 8,4 prosent høyere enn i samme måned i 2007. Den høye produksjonen må ses i lys av god magasinfylling. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå godt over medianverdien gjennom hele januar og var ved utgangen av uke 4 67,4 prosent. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste sytten årene er 62,6 prosent.

Nettoeksport av kraft

Norge importerte i januar 487 GWh, mens vi eksporterte 967 GWh. Dette ga en nettoeksport på 480 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: