7545_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7545
Svært høy strømproduksjon
statistikk
2009-01-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært høy strømproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i november 2008 var 12 840 gigawattimer (GWh). Dette er en økning på 4,1 prosent sammenliknet med samme måned i 2007 og det nest høyeste nivået som er registrert for november.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1993-2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Den høye strømproduksjonen i november må ses i lys av store tilsig gjennom måneden og høye elektrisitetspriser. Månedsnedbøren for Norge var 115 prosent av normalen i november.

I perioden januar-november 2008 ble det produsert om lag 128,2 TWh, en økning på 2,7 prosent sammenliknet med samme periode i 2007. Norges nettoeksport (eksport-import) av elektrisitet var på 12,5 TWh, en økning på 22,7 prosent sammenliknet med januar-november 2007. Sjøkabelen, NordNed, mellom Norge og Nederland, som ble tatt i bruk i mai 2008, har gitt økt kapasitet for kraftutvekslingen med utlandet.

Strømforbruk

Forbruket i alminnelig forsyning i november 2008 var 8 053 GWh, en nedgang på 2,5 prosent fra samme måned i 2007. Dette kan ses i sammenheng med høye elektrisitetspriser . Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. I perioden januar-november 2008 utgjorde forbruket i alminnelig forsyning om lag 73 TWh, noe som er en økning på 0,8 prosent sammenliknet med samme periode i 2007.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-november 2008. GWh

Forbruket i kraftintensiv industri i november var 2 794 GWh, en økning på 1,2 prosent sammenliknet med samme måned året før. I perioden januar-november 2008 utgjorde forbruket i kraftintensiv industri om lag 31 TWh, noe som er en økning på 2,1 prosent sammenliknet med samme periode i 2007.

Det totale bruttoforbruket av strøm var i november i fjor 11 904 Gwh, en nedgang på 1,3 prosent sammenliknet med samme måned i 2007. Bruttoforbruket inkluderer pumpekraft, eget forbruk i kraftstasjonene og nettap i tillegg til forbrukskategoriene ovenfor. Pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftstasjonene var i november i fjor 66 GWh, en nedgang på 16,8 prosent sammenliknet med samme måned i 2007.

Sesongkorrigerte tall

Fra oktober til november økte det løpende forbruket i alminnelig forsyning med 17,0 prosent. Sesongkorrigerte tall viser imidlertid om lag uendret forbruk. Dette betyr at økningen har sammenheng med normale sesongvariasjoner, særlig knyttet til temperaturforskjeller mellom oktober og november.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

Mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: