7563_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7563
Høy produksjon i februar
statistikk
2008-04-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon i februar

Produksjonen av elektrisk kraft i februar var 12 929 GWh. Dette er en liten nedgang sammenliknet med samme måned i fjor, men likevel det fjerde høyeste nivået som er registrert. Bruttoforbruket av elektrisitet i februar var 11 965 GWh, det femte høyeste nivået som er registrert.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1979-2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Den høye produksjonen kan ses i lys av god magasinfylling og informasjon om mer snø i fjellene enn hva som er normalt for februar. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå godt over medianverdien gjennom hele måneden og var 58,1 prosent ved utgangen av uke 8. Høyeste målte fyllingsgrad for uke 8 i perioden 1990-2007 er 61,8 prosent, mens normal fyllingsgrad for samme uke er 52,8 prosent (kilde: NVE).

Forbruk av strøm

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i februar var 2 584 GWh, noe som er 7,1 prosent høyere enn samme måned i 2007. Annet forbruk, som i all hovedsak utgjøres av husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive, var i februar 9 381 GWh. Dette er en nedgang på 5,6 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. Reduksjonen kan ses i sammenheng med en varm februarmåned. Månedstemperaturen for Norge som helhet i februar 2008 lå 4,6 °C over normalen, mens den var 1,1 °C lavere enn normalen i samme måned i fjor. Temperaturen i februar i år er den nest høyeste som er registrert siden 1900 (kilde: Meteorologisk institutt).

Høy nettoeksport av kraft

Norge importerte i februar 243 GWh, mens vi eksporterte 1 207 GWh. Dette ga en nettoeksport på 964 GWh. I årets to første måneder har Norge hatt en nettoeksport på 1 444 GWh, noe som er om lag en femdobling sammenliknet med samme periode i 2007.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: