7547_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7547
Høy strømproduksjon i oktober
statistikk
2008-12-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy strømproduksjon i oktober

Produksjonen av elektrisk kraft i oktober var 11 821 gigawattimer (GWh). Dette er en økning på 1,4 prosent sammenliknet med samme måned i 2007 og det tredje høyeste nivået som er registrert for oktober.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1993-2008. GWh

Så langt i år har det blitt produsert om lag 115 TWh, en økning på 2,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2007. Den høye produksjonen hittil i 2008 må sees i lys av store tilsig og magasinfylling over medianverdien fram til september.

I perioden januar-oktober i år var Norges nettoeksport (eksport - import) 11,6 TWh, en økning på 16,6 prosent sammenliknet med samme periode i 2007.

Lavere strømforbruk

Forbruket i alminnelig forsyning i oktober var 6 873 GWh, en nedgang på 0,3 prosent fra samme måned i fjor. Dette kan sees i sammenheng med høye elektrisitetspriser. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Forbruket i kraftintensiv industri i oktober var 2 803 GWh, en nedgang på 0,6 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-oktober 2008. GWh

Sesongkorrigerte tall

Fra september til oktober økte det løpende forbruket i alminnelig forsyning med 24,9 prosent. Sesongkorrigerte tall viser imidlertid om lag uendret forbruk. Dette betyr at hele økningen i forbrukstallene har sammenheng med normale sesongvariasjoner, særlig knyttet til temperaturforskjeller mellom september og oktober.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om at en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

Mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: