7555_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7555
Svært høy strømproduksjon
statistikk
2008-08-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært høy strømproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i juni var 10 723 gigawatt (GWh). Dette er en økning på 8,2 prosent sammenliknet med samme måned i fjor og det nest høyeste nivået som er registrert for juni. Bruttoforbruket av elektrisitet var 8 975 GWh, det høyeste forbruket i juni noen gang.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1993-2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Den høye produksjonen må ses i lys av stor snøsmelting og god magasinfylling. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå godt over medianverdien i juni og var 75,1 prosent ved utgangen av uke 26. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 67,5 prosent. Så langt i år har det blitt produsert om lag 73 terawatt (TWh), en økning på 7,6 prosent sammenliknet med samme periode i 2007.

Høyt strømforbruk

Forbruket av strøm innenfor alminnelig forsyning i juni var 4 854 GWh. Dette er 4,2 prosent høyere enn i samme måned i fjor og det nest høyeste nivået som er registrert for juni noen gang. Oppgangen i strømforbruket fra juni 2007 til 2008 kan blant annet ha sammenheng med at månedstemperaturen for Norge som helhet i juni 2008 var noe lavere enn i juni i fjor.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Så langt i år utgjør forbruket i alminnelig forsyning om lag 43 TWh, 2,3 prosent mer enn i samme periode i 2007. Økningen kan ses i sammenheng med høy økonomisk vekst. I perioden januar-juni 2008 gikk forbruket i bergverk og oljeraffinerier ned med 0,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, mens forbruket i treforedling og transport økte med henholdsvis 5,3 og 1,8 prosent.

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i juni var 2 810 GWh. Dette er 2,8 prosent høyere enn nivået fra samme måned i fjor og det nest høyeste nivået som noensinne er registrert. Hittil i år har forbruket i kraftintensiv industri økt med 2,4 prosent sammenliknet med samme periode i 2007.

Høy nettoeksport av kraft

Norge importerte i juni 119 GWh elektrisk kraft, mens vi eksporterte 1 867 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 748 GWh. Så langt i år har Norges nettoeksport vært 5,7 TWh, en økning på 3,6 TWh sammenliknet med samme periode i fjor.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: