7569_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7569
Rekordhøyt strømforbruk i november
statistikk
2008-01-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt strømforbruk i november

Bruttoforbruket av elektrisitet i november var 12 056 GWh. Det er det høyeste nivået som er registrert for november siden de månedlige målingene startet i 1979. Produksjonen av elektrisk kraft i samme måned var 12 321 GWh, det fjerde høyeste nivået som er registrert noensinne.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-november 2007. GWh

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i november var 2 559 GWh, 2,2 prosent høyere enn i samme måned i 2006. I perioden januar-november 2007 har det samlede forbruket innenfor kraftintensiv industri gått tilbake med 1,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2006.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket fastkraftforbruk i kraftintensiv industri) var 11,4 prosent høyere i november 2007 enn i samme måned året før. Dette er det høyeste nivået som er registrert for måneden noensinne. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av dette forbruket. I perioden januar-november 2007 har forbruket i disse sektorene økt med 4,3 prosent sammenlignet med samme periode året før. Denne økningen kan ses i sammenheng med lavere strømpriser, noe lavere temperaturer og høy økonomisk aktivitet i 2007.

Fortsatt høy produksjon av kraft

Produksjonen av elektrisk kraft i november var hele 20,7 prosent høyere enn i måned i 2006. Den høye produksjonen må ses i lys av god magasinfylling og høy etterspørsel. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå over medianverdien gjennom hele november.

Nedgang i fyllingsgraden

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 92,4 prosent. Gjennom november sank fyllingsgraden med 5,6 prosentpoeng til 86,8 prosent ved utgangen av uke 47. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten årene er 82,8 prosent.

Fortsatt høyere eksport enn import

Norge importerte i november 448 GWh, mens vi eksporterte 713 GWh. I alle de fem foregående månedene har Norge hatt en nettoeksport på mer enn 1 000 GWh. I perioden januar-november i 2007 har det blitt eksportert 14 687 GWh, mens vi har importert 4 465 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: