7561_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7561
Høy kraftproduksjon
statistikk
2008-05-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i 1. kvartal 2008 var 40 168 GWh. Dette er en økning på 8,5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor og det tredje høyeste nivået som er registrert. Bruttoforbruket av elektrisitet i 1. kvartal var 37 582 GWh, det tredje høyeste nivået noen gang.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1993-2008. GWh

Den høye produksjonen må ses i lys av god magasinfylling og informasjon om mer snø i fjellene enn hva som er normalt gjennom kvartalet. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå godt over medianverdien i perioden januar-mars og var 45,0 prosent ved utgangen av uke 13. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 39,5 prosent.

Produksjonen av elektrisk kraft i mars var 13 616 GWh, en økning på hele 18,5 prosent sammenliknet med samme måned i 2007.

Høyt forbruk av strøm

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i 1. kvartal 2008 var 8 526 GWh. Dette er 2,6 prosent mer enn i samme periode året før. Til tross for høye temperaturer (temperaturen i januar og februar var henholdsvis 4,5 og 4,6 °C høyere enn normalen) var forbruket i alminnelig forsyning hele 25 776 GWh. Dette er 1,2 prosent mer enn i 1. kvartal 2007 og det tredje høyeste nivået som er registrert. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Hvert kvartal gir nå denne månedsstatistikken også tall for forbruket i bergverk og oljeraffinerier, treforedling og transport. I 1. kvartal 2008 ble forbruket i bergverk og oljeraffinerier redusert med 1,0 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens forbruket i treforedling og transport økte med henholdsvis 4,7 og 0,5 prosent.

Forbruket i alminnelig forsyning i mars var 8 462 GWh, noe som er 8,0 prosent mer enn i samme måned i 2007.

Høy nettoeksport av kraft

Norge importerte i årets første kvartal 968 GWh, mens vi eksporterte 3 555 GWh. Dette ga en nettoeksport på 2 587 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: