7571_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7571
Høy kraftproduksjon i oktober
statistikk
2007-12-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy kraftproduksjon i oktober

Produksjonen av elektrisk kraft i oktober var 11 664 GWh. Det er et av de høyeste nivåene som er registrert for oktober siden målingene startet i 1979. Bruttoforbruket av elektrisitet i samme måned utgjorde 10 658 GWh, det nest høyeste nivået noensinne.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjonen av elektrisk kraft i oktober var hele 35,9 prosent høyere enn samme måned i fjor og 3,2 prosent mer enn i oktober 2005. Den høye produksjonen må sees i lys av god magasinfylling. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå over det som er normalt gjennom hele oktober.

Liten nedgang i fyllingsgraden

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 93,0 prosent. Gjennom oktober sank fyllingsgraden med 1,7 prosentpoeng til 91,3 prosent ved utgangen av uke 43. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten årene er 87,1 prosent.

Høyt strømforbruk

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i oktober var 2 612 GWh, noe som er 3,2 prosent høyere sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år har forbruket innenfor kraftintensiv industri gått tilbake med 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2006.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket fastkraftforbruk i kraftintensiv industri) var hele 13,2 prosent høyere i oktober enn i samme måned i fjor, og det nest høyeste nivået som er registrert for måneden noensinne. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive utgjør det aller meste av dette forbruket. Gjennomsnittstemperaturen for Norge som helhet var 3,4 °C i oktober, og siden 1979 har det bare blitt registrert en høyere snittemperatur for måneden i 1987, 2000, 2001 og 2005 (kilde: Meteorologisk institutt). Det høye strømforbruket kan derfor ikke settes i sammenheng med temperatur. Derimot er det fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, og økt produksjon av varer og tjenester øker behovet for elektrisitet.

Høy eksport av kraft

Norge importerte i oktober 250 GWh, mens vi eksporterte 1 256 GWh. Sammenlignet med oktober i 2006 har det vært et skifte fra nettoimport til nettoeksport av kraft. Hittil i år har det blitt eksportert 13 974 GWh, mens vi har importert 4 017 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: