7573_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7573
Tredje måned med rekordhøy kraftproduksjon
statistikk
2007-11-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tredje måned med rekordhøy kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i september var 11 610 GWh. Det er tredje måned på rad at Norge har den høyeste produksjonen som er registrert siden målingene startet i 1979. Bruttoforbruket av elektrisitet i september utgjorde 9 334 GWh, noe som også er rekord.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjonen av elektrisk kraft i september var hele 46,6 prosent høyere enn samme måned i fjor og 20,8 prosent mer enn i september 2005. Den høye produksjonen må ses i lys av svært høy fyllingsgrad og høye tilsig til magasinene.

Liten økning i fyllingsgraden

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 93,3 prosent. Gjennom september steg fyllingsgraden med 0,7 prosentpoeng til 94,0 prosent ved utgangen av uke 39. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten årene har vært 87,6 prosent.

Rekordhøyt strømforbruk

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i september var 2 555 GWh, noe som er 1,9 prosent høyere sammenlignet med samme måned i fjor. Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) var hele 22,9 prosent høyere i september enn i samme måned i 2006, og det høyeste nivået som er registrert for måneden noensinne. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive utgjør det aller meste av dette forbruket. Det rekordhøye strømforbruket kan ses i sammenheng med lave strømpriser sammenlignet med prisen på lett fyringsolje, samt høy økonomisk aktivitet.

Høy eksport av kraft

Norge importerte i september 42 GWh, mens vi eksporterte 2 318 GWh. Nettoeksporten av kraft var på hele 2 276 GWh, det nest høyeste nivået som er registrert for september noensinne.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: