7567_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7567
Høyt strømforbruk i desember
statistikk
2008-02-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt strømforbruk i desember

Bruttoforbruket av elektrisitet i desember var 13 103 GWh. Det er det nest høyeste nivået som er registrert for desember siden de månedlige målingene startet i 1979. Produksjonen av elektrisk kraft i samme måned var 12 914 GWh, et av de høyeste nivåene registrert noensinne.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-desember 2007. GWh

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i desember var 2 689 GWh, noe som er 3,2 prosent høyere enn i samme måned i 2006. I perioden januar-desember 2007 har det samlede forbruket innenfor kraftintensiv industri falt med 0,7 prosent sammenliknet med samme periode i 2006. Mens forbruket innenfor produksjon av kjemiske råvarer og aluminium samt andre metaller gikk tilbake med henholdsvis 0,6 og 4,6 prosent sammenliknet med 2006, økte strømforbruket innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer med hele 19,3 prosent.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket prioritert forbruk i kraftintensiv industri) i desember var 10 414 GWh. Dette er 14,0 prosent mer enn i samme måned i 2006 og det nest høyeste nivået registrert noensinne. Økningen kan ses i sammenheng med høy temperatur i økonomien. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket. Annet forbruk i 2007 var 96 453 GWh, en oppgang på 6,0 prosent sammenliknet med året før. Denne økningen kan ses i sammenheng med lavere gjennomsnittlige strømpriser, noe lavere temperaturer og stor økonomisk aktivitet i 2007.

Fortsatt høy produksjon av kraft

Produksjonen av elektrisk kraft i desember var hele 19,2 prosent høyere enn samme måned i 2006. Denne økningen må ses i lys av god magasinfylling og høy etterspørsel. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå over medianverdien gjennom hele desember. Det ble produsert 137 709 GWh elektrisk kraft i 2007. Det er det tredje høyeste nivået som er registrert noen gang. Den høye produksjonen må ses i lys av god magasinfylling. Gjennom 2007 var fyllingsgraden i magasinene høyere enn hva som er normalt fra midten av april til utgangen av året. Av den totale produksjonen utgjorde vannkraft 135 289 GWh eller 98,2 prosent, mens varmekraft og vindkraft utgjorde henholdsvis 1 519 og 901 GWh eller 1,1 og 0,7 prosent. Produksjonen av vindkraft har steget raskt siden 2001 og økte med 33,8 prosent fra 2006 til 2007. Likevel står vindkraft for en svært liten andel av den totale produksjonen.

Nedgang i fyllingsgraden

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 84,7 prosent. Gjennom desember sank fyllingsgraden med 7,7 prosentpoeng til 77,0 prosent ved utgangen av uke 52. Normal fylling for samme tidspunkt de siste 17 årene er 71,6 prosent.

Skifte fra nettoeksport til nettoimport

Norge importerte i desember 813 GWh, mens vi eksporterte 624 GWh. Tidligere i 2007 var det bare nettoimport i januar og mars, mens det var nettoeksport i alle andre måneder. Det ble i 2007 eksportert 15 320 GWh, mens vi importerte 5 284 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: