7557_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7557
Fortsatt svært høy kraftproduksjon
statistikk
2008-07-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svært høy kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i mai var 10 551 gigawattimer (GWh), det nest høyeste nivået som er registrert for mai noen gang. Bruttoforbruket av elektrisitet var 9 661 GWh, også dette er det nest høyeste nivået for mai noensinne.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1993-2008. GWh

Produksjonen av elektrisk kraft var 10 551 GWh i mai i år, en økning på 0,9 prosent i forhold til samme måned i fjor. Den høye produksjonen må ses i lys av stor snøsmelting og god magasinfylling. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå godt over medianverdien i mai og var 51,7 prosent ved utgangen av uke 21. Normal fyllingsgrad på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 44,7 prosent.

Så langt i år har det blitt produsert om lag 62 terawattimer (TWh), en økning på 7,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2007. Vannkraft utgjorde 98,5 prosent av produksjonen hittil i 2008, mens varmekraft og vindkraft utgjorde henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent.

Forbruk av strøm

Forbruket av strøm innenfor alminnelig forsyning i mai var 5 622 GWh. Dette er 2,6 prosent lavere enn samme måned i fjor, men likevel det tredje høyeste nivået som er registrert noen gang for mai. Nedgangen i strømforbruket fra mai 2007 til 2008 kan ha sammenheng med prisoppgang på elektrisitet og at månedstemperaturen for Norge som helhet i mai 2008 var noe høyere enn i mai i fjor.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i mai var 2 940 GWh. Dette er 3,3 prosent høyere enn nivået i samme måned i fjor og det nest høyeste nivået som er registrert.

Nettoeksport av kraft

Norge importerte i mai 425 GWh, mens vi eksporterte 1 315 GWh. Dette ga en nettoeksport på 890 GWh. Så langt i år har Norges nettoeksport vært 4,0 TWh, om lag en femdobling sammenliknet med samme periode i fjor.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: