Elektrisitetaugust 2000

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
10. oktober 2002 August 2002 Stor eksport av straum gjev høgare prisar
12. september 2002 Juli 2002 Rekordhøg eksport av straum
15. august 2002 Juni 2002 Høg produksjon, lågare forbruk
11. juli 2002 Mai 2002 Høg produksjon av elkraft
13. juni 2002 April 2002 Forbruket av elkraft ned 7,1 prosent
14. mai 2002 Mars 2002 Nedgangen i kraftforbruket held fram
11. april 2002 Februar 2002 Nedgang i elforbruket
14. mars 2002 Januar 2002 Strømforbruket ned 4,9 prosent
14. februar 2002 Desember 2001 Rekordhøg produksjon av elkraft
10. januar 2002 November 2001 Høy produksjon av elektrisitet
6. desember 2001 Oktober 2001 Framleis nettoimport av strøm
8. november 2001 September 2001 Økningen i elforbruket avtar
11. oktober 2001 August 2001 Elproduksjonen fortsatt lav
13. september 2001 Juli 2001 Nedgang i forbruket av elkraft
16. august 2001 Juni 2001 Elforbruket fortsatt høyt

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
10. oktober 2002 2002 Stor eksport av straum gjev høgare prisar
12. september 2002 2002 Rekordhøg eksport av straum
15. august 2002 2002 Høg produksjon, lågare forbruk
11. juli 2002 2002 Høg produksjon av elkraft
13. juni 2002 2002 Forbruket av elkraft ned 7,1 prosent
14. mai 2002 2002 Nedgangen i kraftforbruket held fram
11. april 2002 2002 Nedgang i elforbruket
14. mars 2002 2002 Strømforbruket ned 4,9 prosent
14. februar 2002 2001 Rekordhøg produksjon av elkraft
10. januar 2002 2001 Høy produksjon av elektrisitet
6. desember 2001 2001 Framleis nettoimport av strøm
8. november 2001 2001 Økningen i elforbruket avtar
11. oktober 2001 2001 Elproduksjonen fortsatt lav
13. september 2001 2001 Nedgang i forbruket av elkraft
16. august 2001 2001 Elforbruket fortsatt høyt

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.