7713_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7713
Høy produksjon av elektrisitet
statistikk
2002-01-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisitet i november var rekordhøy med 12 413 GWh. Dette er 0,4 prosent høyere enn forrige rekord fra november 1995. Forbruket var 11 450 GWh, noe som ga et eksportoverskudd av elkraft i november på 963 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1979-2001. GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh.

Produksjonen av elektrisitet i november på 12 413 GWh var 2,5 prosent høyere enn for tilsvarende måned i 2000. Den rekordhøye produksjonen kan sees i sammenheng med større tilsig enn normalt for denne måneden i det meste av landet. I perioden januar til november 2001 ble det produsert 108 088 GWh elkraft, noe som er en nedgang på 16,6 prosent fra tilsvarende periode i 2000.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i midten av november (mandagen i uke 46) var 87,5 prosent av total vannmagasinkapasitet. Dette er 3,8 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i 2000 og 0,2 prosentpoeng lavere enn medianen for denne uken i perioden 1990-2000. I uke 1 i år var fyllingsgraden i vannmagasinene 71,5 prosent av total magasinkapasitet.

Høyt elektrisitetsforbruk

Selv om temperaturen var over normalen for det meste av landet i november var forbruket av elektrisitet på 11 450 GWh det nest høyeste forbruket som er målt for denne måneden. Økningen fra november 2000 til november 2001 var 3,0 prosent. Akkumulert elforbruk i 2001 er 112 617 GWh, en økning på 1,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2000.

Eksportoverskudd av elkraft i november

Kraftutvekslingen med utlandet i november viser et eksportoverskudd på 963 GWh. For fjorårets 11 første måneder var det imidlertid et samlet importoverskudd av elkraft på 4 529 GWh.

Tabeller: