7723_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7723
Elforbruket fortsatt høyt
statistikk
2001-08-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Elforbruket fortsatt høyt

Forbruket av elektrisk kraft så langt i 2001 er fortsatt høyt, selv om det var en nedgang i elektrisitetsforbruket for juni måned fra i fjor til i år. Produksjonen av elektrisk kraft i juni gikk ned med 29,6 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft i juni. 1979-2001. GWh

Bruttoforbruket av elektrisk kraft i juni var 8 089 GWh, som er en nedgang på 4,5 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Selv om elforbruket i juni gikk ned sammenlignet med juni i fjor, er elforbruket fortsatt et av de høyeste som er målt for denne måneden. Bruttoforbruket av elkraft hittil i år er rekordhøyt med 67 238 GWh. Dette er en økning på 3,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Elektrisitetsforbruket i annet forbruk enn i kraftintensiv industri var i samme periode opp 4,4 prosent til 50 613 GWh. Økningen i forbruket kan delvis forklares med at været så langt i år har vært kaldere enn været var for samme periode i fjor.

Elforbruket i kraftintensiv industri i juni var 2 605 GWh. Dette er ned 3,6 prosent fra juni i fjor til juni i år. Elektrisitetsforbruket så langt i år er imidlertid opp 0,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Nedgang i elektrisitetsproduksjonen

Produksjonen av elektrisk kraft i juni var 7 603 GWh. Dette er en nedgang på hele 29,6 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor og 6,5 prosent lavere enn den gjennomsnittlige produksjonen for juni måned de siste 10 årene. Elproduksjonen hittil i år er 63 328 GWh sammenlignet med 73 519 GWh for tilsvarende periode i fjor, noe som er en nedgang på 13,9 prosent.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft per måned. Januar 1996-juni 2001. GWh

Fyllingsgraden i vannmagasinene i midten av juni, mandagen i uke 24, var 50,7 prosent total magasinkapasitet. Dette er 15,2 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i fjor, og 8,3 prosentpoeng lavere enn medianen for 1990-2000.

Importoverskudd av elkraft

Importen og eksporten av elektrisk kraft i juni var henholdsvis 872 GWh og 386 GWh. Dette gir et importoverskudd på 486 GWh. Kraftutvekslingen med utlandet for årets seks første måneder har gitt et importoverskudd på 3 910 GWh. Til sammenligning var det et eksportoverskudd på 8 485 GWh i samme periode i fjor.

Tabeller: