7719_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7719
Elproduksjonen fortsatt lav
statistikk
2001-10-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Elproduksjonen fortsatt lav

Produksjonen av elektrisitet var i august lavere enn forbruket. Dette førte til en nettoimport av elkraft på 126 GWh. Produksjonen i august var 27 prosent mindre enn for samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1979-2001. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjonen av elkraft i august var 7 862 GWh, noe som er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med august måned i fjor. Elproduksjonen i august er samtidig 6,5 prosent lavere enn den gjennomsnittlige årlige produksjonen for denne måneden de siste ti årene. Elproduksjonen i perioden januar-august i år er 78 078 GWh, som er en nedgang på 17,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den store nedgangen i produksjonen må blant annet ses i sammenheng med reduksjonen i tilsiget til vannmagasinene så langt i år i sammenlignet med i fjor, noe som har gitt en kraftig nedgang i vannkraftproduksjonen. Vannkraftproduksjonen er den dominerende typen elproduksjon i Norge og står for om lag 99 prosent av den totale elproduksjonen. Det lave tilsiget kan delvis forklares med mindre snøsmelting enn normalt.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av august, mandag i uke 33, 78,2 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 14,1 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i fjor og 11,2 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 33 i perioden 1990-2000. Ved inngangen til oktober, uke 40, var fyllingsgraden i vannmagasinene 81,2 prosent av total magasinkapasitet.

Elforbruket på vei ned

Forbruket av elkraft i august var 7 989 GWh. Dette er en nedgang på 5,4 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Nedgangen i forbruket fra august i fjor til august i år kan ses i sammenheng med at månedstemperaturen i år var høyere enn i fjor og at det i tillegg har vært en økning i elprisene til blant annet husholdningene fra i fjor til i år. Nedgangen i elforbruket i kraftintensiv industri fra august i fjor til august i år på 5,4 prosent kan ses i sammenheng med lavere produksjon av kjemiske råvarer og jern, stål og ferrolegeringer, noe som igjen har medført lavere forbruk av elektrisitet.

Det totale elforbruket hittil i år er 82 840 GWh, som er en økning på 1,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri hittil i år gikk imidlertid ned med 0,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Elforbruket de siste 12 månedene var 125 251 GWh, en økning på 1,2 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Fortsatt nettoimport av elektrisitet

Eksporten av elkraft i august var 574 GWh, men importen var 700 GWh. Dette gir et importoverskudd av elkraft i august på 126 GWh. Til sammenligning var det for samme måned i fjor et eksportoverskudd på 2 339 GWh. Hittil i år er det også et importoverskudd på 4 762 GWh, mot et eksportoverskudd på 12 885 GWh i tilsvarende periode i fjor.

Tabeller: