7721_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7721
Nedgang i forbruket av elkraft
statistikk
2001-09-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i forbruket av elkraft

Bruttoforbruket av elkraft i juli var 7 576 GWh. Dette er ned 5,8 prosent sammenlignet med juli i fjor, og nedgangen kan ses i sammenheng med varmere vær enn normalt samt høyere priser på elektrisitet. Elproduksjonen i juli gikk ned med 32 prosent fra juli i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1979-2001. GWh

Forbruket av elektrisitet i juli på 7 576 GWh er et av de høyeste som er målt for denne måneden, selv om det var en nedgang i elforbruket på 5,8 prosent fra juli i fjor. Sammenlignet med det gjennomsnittlige elforbruket for juli måned de siste ti årene, var elforbruket i juli i år 4,1 prosent høyere. Det er i første rekke annet elforbruk enn i kraftintensiv industri som har hatt en relativt kraftig nedgang i elforbruket med 8,9 prosent. Nedgangen kan ses i sammenheng med blant annet temperaturer over normalen for det meste av landet og høyere priser på elkraft. Bruttoforbruket av elkraft hittil i år er 74 815 GWh, mens elforbruket de siste 12 månedene er 125 673 GWh. Dette er en økning på henholdsvis 2,4 og 1,9 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder året før.

Selv om det var en nedgang i det totale bruttoforbruket i juli sammenlignet med juli måned i fjor, var det en økning i forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri på 0,4 prosent til 2 695 GWh. Økningen i elforbruket var størst i produksjon av kjemiske råvarer og i produksjon av aluminium og andre ikke-jernholdige metaller med henholdsvis 4,9 og 7,7 prosent fra juli i fjor til juli i år, mens forbruket i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer hadde en nedgang på hele 22 prosent. Den relativt kraftige nedgangen i elforbruket i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer kan ses i sammenheng med en større nedgang i blant annet eksportprisene på metallprodukter de siste månedene, som i sin tur kan ha ledet til lavere forbruk av elektrisitet. For årets syv første måneder gikk elforbruket i kraftintensiv industri opp med 1,0 prosent til 19 445 GWh, der økningen var størst i produksjonen av kjemiske råvarer med 9,9 prosent og nedgangen størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med 8,3 prosent. For de siste 12 månedene var forbruket i kraftintensiv industri 33 329 GWh.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh.

Nedgangen i elproduksjonen fortsetter

Produksjonen av elkraft i juli var 6 880 GWh, en nedgang på 32 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Selv om den store nedgangen fra juli i fjor til juli i år må ses i sammenheng med den unormalt høye elproduksjonen i 2000 og relativt lavt innhold i vannmagasinene hittil i år, var likevel produksjonen i juli 10,3 prosent lavere enn den gjennomsnittlige årlige elproduksjonen for juli måned de siste ti årene. Produksjonen av elektrisitet hittil i år er 70 210 GWh, som er en nedgang på 16,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Elproduksjonen de siste 12 månedene er 129 576 GWh.

Innholdet i vannmagasinene i midten av juli, mandag i uke 29, var 70,8 prosent av total magasinkapasitet. Det er 16 prosentpoeng lavere enn for samme uke i 2000 og 10,3 prosentpoeng lavere enn medianen for denne uken i perioden 1990-2000.

Fortsatt nettoimport av elkraft

Det ble importert 696 GWh mer elkraft enn det ble eksportert i juli. Verdien av importoverskuddet i juli var 125 millioner kroner. Importoverskuddets andel av elforbruket i juli var 9,2 prosent.

Tabeller: