Publisert Tittel Åpne
23. november 2017 Kraftig investeringsvekst i kraftforsyning Artikkel
23. november 2017 Nedjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2017 Artikkel
24. august 2017 Moderat nedgang i samlede investeringer for 2017 Artikkel
24. august 2017 Nedjustert fall i oljeinvesteringene i 2017 Artikkel
24. mai 2017 Moderat nedgang i samlede investeringer anslås for 2018 Artikkel