Finansforetak, regnskap1. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, regnskap - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. februar 2012 4. kvartal 2011 Gode resultater, men økte tap
11. november 2011 3. kvartal 2011 Svakere resultat fra bankene
12. august 2011 2. kvartal 2011 Bedret resultat i bankene
13. mai 2011 1. kvartal 2011 Moderat resultat for bankene
14. februar 2011 4. kvartal 2010 Sterkt resultat fra bankene
4. november 2010 3. kvartal 2010 Godt resultat for bankene
20. august 2010 2. kvartal 2010 Svært gode resultater for finansforetakene
11. mai 2010 1. kvartal 2010 Sterk start på året
4. februar 2010 4. kvartal 2009 Gode resultater tross økte tap
13. november 2009 3. kvartal 2009 Godt resultat tross økte utlånstap
28. august 2009 2. kvartal 2009 Nytt godt kvartal for bankene
29. mai 2009 1. kvartal 2009 Sterk start på 2009 for bankene
27. februar 2009 4. kvartal 2008 Svakere resultat for bankene
19. november 2008 3. kvartal 2008 Økende tap på utlån
22. august 2008 2. kvartal 2008 Godt resultat for bankene i 2. kvartal