4566_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
4566
Økende tap på utlån
statistikk
2008-11-19T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende tap på utlån

Bankenes resultat i 3. kvartal i år var 2 milliarder kroner lavere enn kvartalet før. Økning i tap på utlån, verdipapirer og valuta trakk resultatet ned. Bankene har ikke hatt større kvartalstap på utlån siden 4. kvartal 2003.

Bankenes resultat i 3. kvartal 2008 var på 4,6 milliarder kroner, en nedgang på 2 milliarder i forhold til 2.kvartal. Dette er det laveste tredjekvartalsresultatet siden 2004. I hovedsak kan dette knyttes til økningen i bankenes tap på utlån, men også det at nettogevinst på verdipapirer og valuta i 2. kvartal ble snudd til et nettotap i 3. kvartal i år.

Bankenes tap på utlån økte fra 429 millioner kroner i 2. kvartal 2008 til over 1 milliard kroner i 3. kvartal i år. Det er de høyeste tapene bankene har hatt i et kvartal siden 4. kvartal 2003. Fra nyttår og til utgangen av 3. kvartal i år var tapene dermed på nærmere 1,8 milliarder kroner.

Banker. Utvalgte resultatposter. 1. kvartal 2002-
3. kvartal 2008. Millioner kroner
 
  Rentenetto Tap på utlån
og garantier
Netto gevinst på
sertifikater, obligasjoner
og andre rentebærende
verdipapirer
Perioderesultat
 
1. kvartal 2002 7 608  404 -44 2 867
2. kvartal 2002 8 016 1 068 19 1 751
3. kvartal 2002 8 209 1 411  177 1 202
4. kvartal 2002 8 454 4 940  151 -291
1. kvartal 2003 7 893 1 764  369 1 599
2. kvartal 2003 8 100 2 227  536 2 381
3. kvartal 2003 8 222 1 650  112 2 440
4. kvartal 2003 7 680 1 500  153 3 069
1. kvartal 2004 7 621  458  415 3 558
2. kvartal 2004 7 864  233 -179 3 367
3. kvartal 2004 8 433  231  144 4 127
4. kvartal 2004 8 193  276  147 3 974
1. kvartal 2005 8 042  179 -34 4 036
2. kvartal 2005 7 822 -773  437 4 918
3. kvartal 2005 8 384 -396 -70 4 988
4. kvartal 2005 8 824 -220 3 5 700
1. kvartal 2006 8 333 -319 -38 5 065
2. kvartal 2006 9 313 -136 -127 4 799
3. kvartal 2006 9 181 -531  210 5 007
4. kvartal 2006 9 513 -443 -326 7 076
1. kvartal 2007 9 498 -7  323 5 358
2. kvartal 2007 9 963  106  414 5 608
3. kvartal 2007 11 088 10 -1 479 5 357
4. kvartal 2007 11 166 -30 -789 6 698
1. kvartal 2008 11 823  361 -2 200 3 921
2. kvartal 2008 11 255  439 1 171 6 605
3. kvartal 2008 13 023  991 -1 638 4 570
 

Banker. Nettogevinst på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, og tap på utlån 3. kvartal 2002-3. kvartal 2008. Millioner kroner

Banker. Utvalgte resultatposter 3. kvartal 2005-3. kvartal 2008. Millioner kroner

Store nettotap på verdipapirer

Bankene hadde store tap knyttet til verdipapirer i 3. kvartal 2008. Nettotap på obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer var på 1,6 milliarder kroner, mens nettotap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning ble 1,5 milliarder kroner.

Nettogevinsten på finansielle derivater økte derimot fra 1,1 milliarder kroner i 2. kvartal til 1,4 milliarder i 3. kvartal. Nettogevinsten på finansielle derivater i dette kvartalet var blant de høyeste som noen gang er målt.

Stadig rekordhøy rentenetto

Bankenes rentenetto (renteinntekter minus rentekostnader) økte igjen i 3. kvartal i år etter en liten nedgang i 2. kvartal. Bankene hadde i 3. kvartal en rentenetto på 13 milliarder kroner, en økning fra 2. kvartal på 1,8 milliarder. Sammenlignet med 3. kvartal 2007 har bankenes rentenetto økt med 1,9 milliarder kroner eller nær 17,5 prosent. Økningen i rentenettoen skyldes i hovedsak økte renteinntekter på utlån og økte fordringer på kunder og kredittinstitusjoner, blant annet som en følge av høy utlånsvekst og stigende rentenivå. Se Kredittindikatoren K2 .

Svak nedgang i kredittforetakenes resultater

Kredittforetakene hadde i 3. kvartal et resultat på 458 millioner kroner, en nedgang på 47 millioner sammenlignet med forrige kvartal. Resultatet i 3. kvartal i år var derimot klart bedre enn i 3. kvartal i 2007 da resultatet var på 31 millioner kroner. Noe av årsaken var en rekordhøy rentenetto på hele 939 millioner kroner og en betydelig netto valutakursgevinst på 2,3 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Resultatet ble imidlertid dratt ned av et nettotap på finansielle derivater på 3 milliarder kroner, og et nettotap på sertifikater, obligasjoner og rentebærende verdipapirer på 1,8 milliarder kroner.

Resultatet for kredittforetakene påvirkes også av nyetableringer og porteføljeflyttinger av lån med pant i bolig fra bankene.

Økte tap på utlån for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapenes resultat var på 412 millioner kroner i 3. kvartal 2008, 21 millioner lavere enn resultatet i 2. kvartal i år. Resultatet i 3. kvartal i år var også noe lavere enn i 3. kvartal 2007. Selskapenes tap på utlån har økt gradvis siden 4. kvartal 2006, og var på 236 millioner kroner i 3. kvartal 2008. Dette var en økning på vel 49 prosent fra 2. kvartal i år. Rentenettoen i finansieringsselskapene i 3. kvartal lå på samme nivå som forrige kvartal; hele 1,4 milliarder kroner. Økningen var på nær 21 prosent i forhold til 3. kvartal i fjor.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen