Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer etter børsuro

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 7,7 prosent, eller 177 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2020. Dette betyr at verdien fortsetter å øke etter det kraftige fallet i 1. kvartal.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 3. kvartal 2020 utgjorde 5 533 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en økning på 3,4 prosent, eller 179 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Markedsverdien av noterte aksjer og obligasjoner øker

Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 2 473 milliarder kroner, og for obligasjoner på 2 404 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2020. Beholdningsverdien til både noterte aksjer og obligasjoner økte gjennom kvartalet. Noterte aksjer økte med 7,7 prosent tilsvarende 177,4 milliarder kroner, mens obligasjoner økte med 0,5 prosent eller 11,4 milliarder kroner.

Økningen i markedsverdien av noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av 3. kvartal 2020 og inkluderingen av aksjene på markedsplassen Merkur Market som noterte aksjer. Disse aksjene har tidligere vært kategorisert som unoterte, og hadde en markedsverdi på 25,1 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2020. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) steg med 7,0 prosent i 3. kvartal 2020. Dette hang godt sammen med utviklingen av noterte aksjer registrert i VPS.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

ENDRING% 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020
Noterte aksjer -8.4 4.3 -5.1 4.6 3.4 11.5 -0.6 0.8 11.9 4.8 1.7 8.2 5.7 -15.8 8.2 -1.4 1.9 4.2 -25.1 12.5 7.7
Obligasjoner 1.6 -1.7 2.1 2.2 1.4 1.9 3.3 -0.8 1.4 1.9 2.1 1.1 0.8 1.1 3.2 -1.3 1.3 0.2 7.1 4.2 0.5

Utlandet med økende eierandel i noterte aksjer

Samtlige sektorer økte sine beholdninger av noterte aksjer registrert i VPS gjennom 3. kvartal 2020. Utlandet er fortsatt den største sektoren med en eierandel på 38,7 prosent eller 957,7 milliarder kroner. Etterfulgt av offentlig forvaltning som eide 27,3 prosent eller 676,2 milliarder kroner og ikke-finansielle foretak som eide 17,2 prosent tilsvarende 425,0 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Husholdningenes totale beholdning økte med 8,7 milliarder kroner gjennom kvartalet, og deres samlede beholdning på 105,2 milliarder kroner utgjorde 4,3 prosent av den totale markedsverdien av de noterte aksjene ved utgangen av tredje kvartal.

For obligasjoner er det finansielle foretak som er den klart største sektoren med en beholdning på 1 517,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang på litt over 11 milliarder kroner sammenlignet med 2. kvartal, men utgjør likevel 63,1 prosent av den totale beholdningen av obligasjoner ved 3. kvartal 2020.

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer registrert i VPS etter eiersektor, markedsverdi i millioner kroner

3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020
Ikke-finansielle foretak 224004 237830 207360 226152 246851 267201 258345 267052 289388 295519 305491 337090 368843 309180 332280 349067 360766 399751 287228 358332 425039
Finansielle foretak 181261 201613 197354 203884 219908 236271 230307 236490 243921 254051 247106 262697 273549 234042 265588 268197 271093 287026 212015 253400 281688
Offentlig forvaltning 611245 616032 600263 631481 618530 704480 701923 687634 781884 834405 836249 914171 957889 812720 852461 813106 822630 812064 641444 670236 676263
Ideelle organisasjoner 24012 23590 21789 22067 23305 27858 28674 28907 32092 30983 30714 31846 34579 28922 32612 33100 32913 33648 22998 25839 27073
Husholdninger 63574 69717 69049 72702 77209 85058 84837 84761 90170 92318 92733 97108 100438 87196 96743 94445 97731 104429 77485 96501 105212
Utlandet 647429 678074 637782 656427 689070 770186 775268 790542 906408 949504 986363 1061365 1124051 934423 1023689 1009919 1030310 1089299 799515 891364 957786

Reduksjon i husholdningenes nettokjøp av noterte aksjer

Husholdningene nettokjøpte noterte aksjer for 2,1 milliarder kroner i 3. kvartal 2020. Dette er en reduksjon på 37,8 prosent i forhold til kvartalet før. Utlandet nettokjøpte noterte aksjer for 4,9 milliarder kroner gjennom 3. kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal nettosolgte utlandet aksjer for 4,8 milliarder kroner. De øvrige sektorene nettosolgte aksjer i tredje kvartal 2020, hvorav offentlig forvaltning nettosolgte mest for 11,4 milliarder kroner.

Dersom man sammenligner 3. kvartal 2020 med samme periode i 2019 nettokjøpte husholdningene og utlandet noterte aksjer for henholdsvis 982 millioner og 5,8 milliarder kroner. 

Figur 3. Nettokjøp og salg av noterte aksjer registrert i VPS etter eiersektor, markedsverdi i millioner kroner

3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020
Ikke-finansielle foretak 1346 304 -1052 -2531 4102 1321 833 -2097 9808 -5761 1005 -1763 5554 3825 869 10917 659 4899 -1342 1336 -384
Finansielle foretak -256 -2482 1722 1885 1815 39 -1048 2673 -4593 -4450 -1849 1550 153 4175 -7 1269 -296 -758 -4450 6447 -818
Offentlig forvaltning -596 907 244 4317 -1592 4788 1281 6590 -9995 5625 -5134 631 1326 3756 2969 2262 -6248 -1533 1978 5696 -11495
Husholdninger 275 1865 1279 602 277 -225 905 219 -1510 -649 1081 -1324 -533 3061 2243 524 982 -100 2344 3462 2155
Utlandet 4206 16806 -2428 2570 12148 3594 3570 12492 12338 20206 19548 1678 -7191 -1357 215 15172 5809 9698 4601 -4800 4965

Kontakt