Kraftig verdiøkning for noterte aksjer

Publisert:

Verdien av de børsnoterte aksjene registrert i Verdipapirsentralen økte med 248,5 milliarder kroner i 3. kvartal 2017. Det tilsvarer en oppgang på hele 11,9 prosent.

Den positive utviklingen i aksjemarkedet har mer eller mindre vedvart siden 1. kvartal 2016, viser verdipapirstatistikken. Men oppsvinget har vært større i enkelte perioder, slik som 4. kvartal 2016 og 3. kvartal 2017. I perioden fra 1. kvartal 2016 til utgangen av 3. kvartal i år har markedsverdien for de børsnoterte aksjene økt med over 35 prosent til 2 344 milliarder kroner. Hovedårsaken til økningen er stigende aksjekurser. Utviklingen sammenfaller med oppturen som har vært i norsk økonomi.

Figur 1. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier i milliarder kroner

3kv.2015 4kv.2015 1kv.2016 2kv.2016 3kv.2016 4kv.2016 1kv.2017 2kv.2017 3kv.2017
Noterte aksjer 1752 1827 1734 1813 1875 2091 2079 2096 2344
Unoterte aksjer 443 433 433 429 422 436 447 454 459
Obligasjoner 1756 1727 1763 1803 1828 1864 1928 1913 1938
Sertifikater 167 170 182 177 161 156 149 157 159

Aksjemarkedet på et rekordhøyt nivå

Oslo Børs All-Share indeksen (OSEAX), som viser prisutviklingen på børsnoterte aksjer, var på 861,5 poeng ved utgangen av 3. kvartal. Til sammenligning var den på 603,4 poeng ved utgangen av januar 2016. Denne indeksen omfatter alle noterte aksjer og følger derfor verdiutviklingen til de VPS-registrerte aksjebeholdningene godt.

Stabil eierfordeling

Eierfordelingen av de noterte aksjene har holdt seg tilnærmet stabil de siste par årene. Statsforvaltningen og utlendinger er de klart dominerende eierne med en samlet eierandel på rundt 70 prosent. Private aksjeselskaper og verdipapirfond er også betydelige eiere av noterte aksjer.

Selskaper som statsforvaltningen og utenlandske investorer er inne i, har økt mest verdimessig i 3. kvartal. Det faktum at statsforvaltningen og utenlandske investorer i utgangspunktet har mye større verdier plassert i noterte aksjer, gjør også at de har fått en betydelig større verdiøkning på sine aksjeplasseringer dette kvartalet sammenlignet med andre investorer.

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer registrert i VPS etter eiersektor. Markedsverdier i milliarder kroner

2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3
Ikke-finansielle foretak 190.028 179.592 174.947 184.88 191.666 187.827 197.653 218.366 218.212 223.497 213.837 221.987 225.001 222.218 224.004 237.83 207.36 226.152 246.851 267.201 258.345 267.052 289.388
Finansielle foretak 172.393 164.591 169.982 171.519 183.438 171.138 181.259 202.038 200.193 201.09 205.711 193.594 198.47 197.566 181.261 201.613 197.354 203.884 219.908 236.271 230.307 236.49 243.921
Offentlig forvaltning 600.361 549.704 585.206 567.189 592.791 548.875 592.013 641.224 678.062 742.352 717.896 630.634 692.548 686.168 611.245 616.032 600.263 631.481 618.53 704.48 701.923 687.634 781.884
Ideelle organisasjoner 17.927 15.578 17.903 18.036 21.817 21.602 22.225 25.968 25.096 26.387 27.345 24.756 27.918 28.191 24.012 23.59 21.789 22.067 23.305 27.858 28.674 28.907 32.092
Husholdninger 60.438 55.183 56.792 56.875 60.361 58.96 62.64 69.932 71.71 71.572 69.192 64.66 69.607 69.03 63.574 69.717 69.049 72.702 77.209 85.058 84.837 84.761 90.17
Utlandet 597.117 535.022 576.295 565.854 598.297 572.563 625.975 686.112 683.403 736.461 700.604 652.838 698.485 709.221 647.429 678.074 637.782 656.427 689.07 770.186 775.268 790.542 906.408