Kraftig nedgang i noterte aksjer

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk ned med 25,1 prosent, eller 686 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2020. Dette er det største verdifallet siden 4. kvartal 2008.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 1. kvartal 2020 utgjorde 4 978 milliarder kroner, viser nye nye tall i statistikken verdipapirer. Dette var en verdinedgang på 10,2 prosent eller 568 milliarder kroner, sammenlignet med kvartalet før. 

Markedsverdien av noterte aksjer redusert med 25,1 prosent

Noterte aksjer hadde en nedgang på 25,1 prosent, eller 686 milliarder kroner, i løpet av 1. kvartal 2020. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) hadde gått ned med 24,6 prosent for samme periode. Dette hang godt sammen med verdireduksjonen på noterte aksjer registrert i VPS. Beholdningsverdien av obligasjoner økte med 7,1 prosent, eller 151 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

1.kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018 3.kv. 2018 4.kv. 2018 1.kv. 2019 2.kv. 2019 3.kv. 2019 4.kv. 2019 1.kv. 2020
Noterte aksjer 1.8 6.6 -3.3 -7.5 6.9 0.0 -8.4 4.3 -5.1 4.6 3.4 11.5 -0.6 0.8 11.9 4.8 1.7 8.2 5.7 -15.8 8.2 -1.4 1.9 4.2 -25.1
Obligasjoner 4.6 0.1 0.5 1.2 0.3 -2.7 1.6 -1.7 2.1 2.2 1.4 1.9 3.3 -0.8 1.4 1.9 2.1 1.1 0.8 1.1 3.2 -1.3 1.3 0.2 7.1

Størst beholdningsfall av noterte aksjer hos utenlandske investorer

Utlandet eide 39,2 prosent av noterte aksjer registrert i VPS, mens offentlig forvaltning eide 31,4 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2020. Samtlige sektorer fikk redusert sine beholdninger av noterte aksjer i løpet av 1. kvartal. Utlandet, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak og finansielle foretak hadde en  nedgang i sine beholdninger av noterte aksjer med henholdsvis 290, 171, 113 og 75 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal.

Økning i husholdningenes nettokjøp av noterte aksjer

Totalt hadde husholdningene nettokjøp av noterte aksjer på 2,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2020. Dette er det største nettokjøpet siden 4. kvartal 2018. Til sammenligning for 4. kvartal 2019 var det nettosalg på 100 millioner kroner. Husholdningene nettokjøpte noterte aksjer utstedt av ikke-finansielle foretak og finansielle foretak på henholdsvis 1,5 milliarder og 1 milliard kroner i løpet av 1. kvartal 2020.

Figur 2. Husholdningenes nettokjøp av noterte aksjer etter utstedersektor, markedsverdi

1. kv. 2015 2.kv 2015 3.kv. 2015 4. kv, 2015 1. kv. 2016 2.kv 2016 3.kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv 2017 3.kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2.kv 2018 3.kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2.kv 2019 3.kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020
Utstedt av ikke-finansielle foretak 461 -922 -163 740 448 -58 287 -393 1179 361 -1153 -544 690 -1570 -279 2566 2284 1217 1041 265 1468
Utstedt av finansielle foretak -139 13 47 115 312 221 -41 -304 -238 -502 -411 -266 141 229 -636 101 -281 -325 61 -360 990
Utstedt av utenlandske foretak -171 577 392 1010 519 440 30 472 -36 360 54 160 249 17 381 394 240 -368 -120 -5 -115

Økt emisjoner av obligasjoner registrert i VPS

Beholdningsverdien av obligasjoner økte med 7,1 prosent gjennom 1. kvartal 2020. Dette skyldes trolig en økning av nye utstedelser i obligasjoner og en svakere norsk krone.

For obligasjoner var den samlede verdien av emisjoner registrert i VPS på 220 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2020. Dette er en økning på 66,9 prosent, eller 88 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før. Finansielle foretak og offentlig forvaltning emitterte obligasjoner på til sammen 177 milliarder kroner i løpet av det første kvartalet. Begge sektorene opplevde dermed en stor oppgang mot kvartalet før. Ikke-finansielle foretak og utlandet hadde lavere emisjoner av obligasjoner sammenlignet med kvartalet før. 

Figur 3. Emisjoner av obligasjoner registrert i VPS etter utstedersektor, pålydende verdi

4. kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv 2015 3.kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2.kv 2016 3.kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv 2017 3.kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2.kv 2018 3.kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2.kv 2019 3.kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020
Ikke-finansielle foretak 19 9 17 8 16 4 13 11 19 17 23 14 34 23 24 5 14 9 25 11 20 19
Finansielle foretak 32 59 47 37 44 52 58 38 60 63 58 39 48 57 68 43 58 76 44 57 59 122
Offentlig forvaltning 18 35 17 7 18 31 19 16 18 36 18 14 17 19 32 11 17 38 22 13 24 55
Utlandet 10 7 14 10 7 10 34 14 9 22 42 23 12 27 23 17 14 32 23 16 30 24

Kontakt