Økte aksjeemisjoner

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 19,0 prosent, eller 469 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2020.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 4. kvartal 2020 utgjorde 6 022 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en økning på 8,8 prosent, eller 489 milliarder kroner sammenlignet med 3. kvartal 2020.

Økt markedsverdi av noterte aksjer og emisjoner

Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 2 942 milliarder kroner, og for obligasjoner på 2 439 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2020. Beholdningsverdien til både noterte aksjer og obligasjoner økte gjennom kvartalet. Noterte aksjer økte med 19,0 prosent tilsvarende 469,1 milliarder kroner, mens obligasjoner økte med 1,5 prosent eller 35,4 milliarder kroner.

Økningen i markedsverdien av noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av kvartalet. Verdien av emisjoner for noterte og unoterte aksjer økte også betydelig, og hadde en samlet verdi på 56,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 99,6 prosent fra forrige kvartal. Det var markedsplassen Euronext Growth som stod for den største andelen av disse emisjonene.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

ENDRING% 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020 4. kv. 2020
Noterte aksjer 4.3 -5.1 4.6 3.4 11.5 -0.6 0.8 11.9 4.8 1.7 8.2 5.7 -15.8 8.2 -1.4 1.9 4.2 -24.4 11.4 7.7 19.0
Obligasjoner -1.7 2.1 2.2 1.4 1.9 3.3 -0.8 1.4 1.9 2.1 1.1 0.8 1.1 3.2 -1.3 1.3 0.2 7.1 4.2 0.5 1.5

Husholdningene med voksende eierandel i noterte aksjer

Utlandet eide mer enn en tredjedel av de noterte aksjene registrert i VPS ved utgangen av fjerde kvartal. Utlandet er den største eieren med en beholdningsverdi på 1 157,7 milliarder kroner, etterfulgt av offentlig forvaltning som eide noterte aksjer for 750,7 milliarder kroner. Husholdningene nettokjøpte noterte aksjer for 2,2 milliarder kroner, og eide noterte aksjer for totalt 133,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en økning på 27,9 milliarder kroner.

Finansielle foretak har økt sin totale eierandel i obligasjoner med 0,5 prosentpoeng til 63,6 prosent gjennom det siste kvartalet. Eierandelen tilsvarer en samlet verdi på 1 552,3 milliarder kroner, mens utlandet eide obligasjoner for totalt 696,2 milliarder kroner. Dette er 20,0 milliarder kroner mindre enn 3. kvartal.

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer etter eiersektor, markedsverdi, i millioner kroner

1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020
Ikke-finansielle foretak 294140 358332 423820 523089
Finansielle foretak 217189 253400 281688 343551
Offentlig forvaltning 641444 670236 676263 750663
Ideelle organisasjoner 23021 25839 27073 34011
Husholdninger 78478 96501 105212 133151
Utlandet 806365 891364 959005 1157654

Økt utbytte, men lavere renteutbetalinger

Den totale avkastningen på verdipapirer registrert i VPS i løpet av 2. halvår 2020 var på 58,3 milliarder kroner. De ikke-finansielle foretakene stod for den største andelen av utbetalingene med 37,9 milliarder kroner, mens de finansielle foretakene utbetalte 14,0 milliarder kroner.

Utbytte fra aksjer summerte seg til 40,8 milliarder kroner som er en økning på 6,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Renteutbetalinger fra obligasjoner var på 16,9 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 5,6 milliarder kroner eller 24,8 prosent sammenlignet med 1. halvår 2019.

Figur 3. Avkastning på aksjer og obligasjoner, i millioner kroner

2. halvår 2015 2. halvår 2016 2. halvår 2017 2. halvår 2018 2. halvår 2019 2. halvår 2020
Aksjer 22437 26321 32335 35386 34246 40767
Obligasjoner 19132 18036 17097 18722 22491 16922

Kontakt