Rekordutbytte tross kraftig verdifall

Publisert:

Markedsverdien til noterte aksjer falt med 15,8 prosent i 4. kvartal 2018. Dette er den største nedgangen siden 3. kvartal 2011. Til tross for det store verdifallet nådde utbetalt utbytte i 2018 sin høyeste verdi noensinne.

Figur 1. Beholdning av verdipapirer registrert i VPS, markedsverdi i milliarder kroner

4.kv.2016 1.kv.2017 2.kv.2017 3.kv.2017 4.kv.2017 1.kv.2018 2.kv.2018 3.kv.2018 4.kv.2018
Noterte aksjer 2091 2079 2096 2344 2457 2499 2704 2859 2407
Unoterte aksjer 435 423 430 435 462 434 438 456 458
Egenkapitalbevis 43 45 49 53 55 54 55 58 56
Obligasjoner 1863 1925 1909 1935 1971 2013 2035 2051 2072
Sertifikater 156 149 157 159 152 157 148 140 144

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 4. kvartal 2018 utgjorde 5 137 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette var et verdifall på 7,7 prosent, eller 428 milliarder kroner, sammenlignet med kvartalet før.

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedverdi, utvikling i prosent

2.kv. 2012 3.kv. 2012 4.kv. 2012 1.kv. 2013 2.kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv. 2013 1.kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018 3.kv. 2018 4.kv. 2018
Noterte aksjer -8.00 5.0 -1.00 5.0 -5.00 8.0 10.00 2.0 7.0 -3.00 -8.00 7.0 0.0 -8.00 4.0 -5.00 5.0 3.0 12.00 -1.00 1.0 12.00 5.0 2.0 8.0 6.0 -16.000
Obligasjoner 2.0 3.0 4.0 5.0 -1.00 2.0 1.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -3.00 2.0 -2.00 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 -1.00 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

Markedsverdien av noterte aksjer falt med 15,8 prosent

Det var noterte aksjer som bidro mest til den nedgangen med en reduksjon på 15,8 prosent, eller 453 milliarder kroner, i løpet av 4. kvartal. Det kraftige kursfallet i 4. kvartal 2018 forklarer det meste av nedgangen. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) hadde gått ned med 15,6 prosent fra 3. til 4. kvartal.  Dette henger klart sammen med verdifallet på noterte aksjer registrert i VPS.

I motsetning til noterte aksjer økte obligasjoner sin beholdning i løpet av 4. kvartal med 1,1 prosent eller 22 milliarder kroner.

Figur 3. Beholdning av noterte aksjer registrert i VPS etter eiersektor, markedsverdi i milliarder kroner

1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 4. kv 2013 1. kv 2014 2. kv 2014 3.kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 2015 1. kv 2016 2. kv 2016 3. kv 2016 4. kv 2016 1. kv 2017 2. kv 2017 3. kv 2017 4. kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3 .kv 2018 4. kv 2018
Ikke-finansielle foretak 190 180 175 185 192 188 198 218 218 223 214 222 225 222 224 238 207 226 247 267 258 267 289 296 305 337 369 309
Finansielle foretak 172 165 170 172 183 171 181 202 200 201 206 194 198 198 181 202 197 204 220 236 230 236 244 254 247 263 274 234
Offentlig forvaltning 600 550 585 567 593 549 592 641 678 742 718 631 693 686 611 616 600 631 619 704 702 688 782 834 836 914 958 813
Ideelle organisasjoner 18 16 18 18 22 22 22 26 25 26 27 25 28 28 24 24 22 22 23 28 29 29 32 31 31 32 35 29
Husholdninger 60 55 57 57 60 59 63 70 72 72 69 65 70 69 64 70 69 73 77 85 85 85 90 92 93 97 100 87
Utlandet 597 535 576 566 598 573 626 686 683 736 701 653 698 709 647 678 638 656 689 770 775 791 906 950 986 1061 1124 934

Verditopp i 3. kvartal

Utlandet eide 39 prosent av noterte aksjer registrert i VPS, mens offentlig forvaltning eide 34 prosent ved utgangen av 2018. Nedgangen på 453 milliarder kroner ble hovedsakelig delt mellom de to sektorene med henholdsvis 190 og 145 milliarder kroner. Deretter fulgte ikke-finansielle foretak med 60 milliarder kroner. Til tross for det sterke verdifallet i 4. kvartal var det kun en svak verdinedgang i hele 2018 for noterte aksjer. De første tre kvartalene dette året hadde markedsverdien av noterte aksjer en sterk vekst og nådde sin høyeste verdi noensinne i 3. kvartal. Med det kraftige fallet i 4. kvartal, ble beholdningen ved utgangen av 2018 nesten uendret sammenlignet med inngangen til året.

Figur 4

Figur 4. Markedsverdi på verdipapirer registrert i VPS og utbetaltutbytte og renteavkastning, milliarder kroner

Høyest utbetalt utbytte noensinne

Det ble betalt ut utbytte på 107 milliarder kroner for aksjer og egenkapitalbevis i løpet av 2018, og utbyttet nådde dermed sitt høyeste nivå noensinne. Utbetalt utbytte falt kraftig i 2009 da finanskrisen slo hardt inn i verdensøkonomien. Den høye utbyttebetalingen i 2018 hadde en sterk vekst på 157 prosent sammenlignet med 2009, da den utgjorde 42 milliarder kroner. Utbetalt renteavkastning for obligasjoner og sertifikater beløp seg til 51 milliarder kroner i løpet av 2018. Med rekordlave renter de siste årene holdt renteavkastningen seg på et lavt, men stabilt nivå.

Kontakt