Moderat verdiøkning

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått opp med 1,9 prosent, eller 48 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2019.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 3. kvartal 2019 utgjorde 5 388 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette var en økning på 1,1 prosent, eller 57 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Figur 1. Beholdning av verdipapirer registrert i VPS, markedsverdi

1.kv.2012 2.kv.2012 3.kv.2012 4.kv.2012 1.kv.2013 2.kv.2013 3.kv.2013 4.kv.2013 1.kv.2014 2.kv.2014 3.kv.2014 4.kv.2014 1.kv.2015 2.kv.2015 3.kv.2015 4.kv.2015 1.kv.2016 2.kv.2016 3.kv.2016 4.kv.2016 1.kv.2017 2.kv.2017 3.kv.2017 4.kv.2017 1.kv.2018 2.kv.2018 3.kv.2018 4.kv.2018 1.kv.2019 2.kv.2019 3.kv.2019
Sertifikater 291.04 299.47 293.96 280.07 276.15 255.00 254.88 234.08 189.70 158.33 158.61 149.50 165.58 173.86 166.90 170.41 182.33 177.02 161.23 156.10 148.99 156.72 158.52 152.34 156.64 147.62 140.10 143.92 143.88 143.60 132.85
Obligasjoner 1413.26 1443.27 1489.13 1541.89 1625.12 1612.78 1641.77 1664.53 1740.59 1741.56 1750.95 1771.98 1776.58 1728.85 1755.97 1726.64 1763.46 1803.07 1827.53 1862.79 1925.06 1909.46 1935.26 1971.24 2012.56 2034.89 2050.51 2072.16 2138.83 2110.51 2138.27
Egenkapitalbevis 15.40 14.90 15.92 17.20 20.68 20.22 20.51 24.53 24.34 25.19 27.36 27.65 28.89 30.14 28.01 31.30 31.36 33.99 37.41 43.14 45.15 48.81 53.05 54.85 54.17 54.56 58.36 56.22 57.29 61.44 61.46
Unoterte aksjer 421.14 425.53 434.88 412.45 419.55 408.89 410.50 441.82 459.71 463.06 435.77 444.97 449.40 444.21 443.28 433.40 433.03 428.59 421.96 435.13 423.09 430.27 435.19 461.79 434.20 438.02 456.03 458.90 470.47 447.70 440.24
Noterte aksjer 1638.47 1499.84 1581.31 1564.53 1648.54 1561.17 1681.97 1843.90 1876.94 2001.66 1934.84 1788.83 1912.27 1912.57 1751.68 1827.23 1733.75 1812.87 1875.05 2091.49 2079.50 2095.53 2344.00 2456.94 2498.80 2704.44 2859.49 2406.61 2603.52 2567.99 2615.59

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedverdi, utvikling i prosent

1.kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018 3.kv. 2018 4.kv. 2018 1.kv. 2019 2.kv. 2019 3.kv. 2019
Noterte aksjer 1.8 6.6 -3.3 -7.5 6.9 0 -8.4 4.3 -5.1 4.6 3.4 11.5 -0.6 0.8 11.9 4.8 1.7 8.2 5.7 -15.8 8.2 -1.4 1.9
Obligasjoner 4.6 0.1 0.5 1.2 0.3 -2.7 1.6 -1.5 2 2.2 1.4 1.9 3.3 -0.8 1.4 1.9 2.1 1.1 0.8 1.1 3.2 -1.3 1.3

Verdiøkning på noterte aksjer og obligasjoner

Markedsverdien til noterte aksjer og obligasjoner gikk opp med henholdsvis 1,9 prosent for noterte aksjer og 1,3 prosent for obligasjoner. Oppgangen i noterte aksjer på 48 milliarder kroner var hovedsakelig forårsaket av aksjekursutviklinger, og dette hang godt sammen med utviklingen av Oslo Børs All-Share indeksen (OSEAX) i 3. kvartal 2019 med 2,2 prosent.

Figur 3. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter utstedersektor og eiersektor, prosent

Utstedersektor, aksjer og egenkapitalbevis Eiersektor, aksjer og egenkapitalbevis Utstedersektor, obligasjoner og sertifikater Eiersektor, obligasjoner og sertifikater
Utlandet 6 35 14 30
Husholdninger 0 4 0 0
Ideelle organisasjoner 0 2 0 0
Offentlig forvaltning 0 26 28 5
Finansielle foretak 20 13 43 62
Ikke-finansielle foretak 74 19 15 2

Utlandet er størst aksjeeier og finansielle foretak er størst eier av obligasjoner

Tre fjerdedeler av aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS ble utstedt av ikke-finansielle foretak mens finansielle foretak og offentlig forvaltning sto som utsteder av henholdsvis 43 og 28 prosent av obligasjoner og sertifikater. Det var også tydelige forskjeller mellom investeringssektorene etter verdipapirtyper. Mens utlandet eide 35 prosent av aksjer og egenkapitalbevis etterfulgt av offentlig forvaltning og ikke-finansielle foretak, var 62 prosent av obligasjoner og sertifikater eid av finansielle foretak.

Kontakt