Kraftig verdiøkning etter det store fallet

Publisert:

Markedsverdien til noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent eller 197 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2019 og snudde til positiv utvikling fra det kraftige fallet i 4. kvartal 2018.

Figur 1. Beholdning av verdipapirer registrert i VPS, markedsverdi

1.kv.2017 2.kv.2017 3.kv.2017 4.kv.2017 1.kv.2018 2.kv.2018 3.kv.2018 4.kv.2018 1.kv.2019
Noterte aksjer 2079 2096 2344 2457 2499 2704 2859 2407 2604
Unoterte aksjer 423 430 435 462 434 438 456 459 469
Egenkapitalbevis 45 49 53 55 54 55 58 56 57
Obligasjoner 1925 1909 1935 1971 2013 2035 2051 2072 2139
Sertifikater 149 157 159 152 157 148 140 144 144

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 1. kvartal 2019 utgjorde 5 412 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette var en økning på 5,4 prosent, eller 275 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før.

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedverdi, utvikling i prosent

1.kv. 2013 2.kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv. 2013 1.kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1.kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018 3.kv. 2018 4.kv. 2018 1.kv. 2019
Noterte aksjer 5 -5 8 10 2 7 -3 -8 7 0 -8 4 -5 5 3 12 -1 1 12 5 2 8 6 -16 8
Obligasjoner 5 -1 2 1 5 0 1 1 0 -3 2 -2 2 2 1 2 3 -1 1 2 2 1 1 1 3

Markedsverdien av noterte aksjer økt med 8,2 prosent

Det var noterte aksjer som bidro mest til den økningen med en vekst på 8,2 prosent, eller 197 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal. Markedskursene til noterte aksjer gikk opp markant etter det kraftige fallet ved utgangen av 2018 og forklarer det meste av verdiøkningen i dette kvartalet. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) steg med 8,4 prosent i 1. kvartal 2019 og dette henger klart sammen med verdistigningen på noterte aksjer registrert i VPS.

I likhet med aksjer steg også markedsverdien til obligasjoner i perioden. Verdien til obligasjoner registrert i VPS økte med 3,2 prosent eller 67 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Dette er den største verdiøkningen av obligasjoner siden 1. kvartal 2017.

Figur 3. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter utstedersektor og eiersektor i 1. kvartal 2019

Utlandet Husholdninger Ideelle organisasjoner Offentlig forvaltning Finansielle foretak Ikke-finansielle foretak
Eiersektor 27 0 0 6 63 3
Utstedersektor 14 0 0 29 42 14
Obligasjoner og sertifikater
Eiersektor 35 4 2 27 13 19
Utstedersektor 6 0 0 0 20 75
Aksjer og egenkapitalbevis

Utlandet er størst aksjeeier og finansielle foretak er størst eier av obligasjoner

Tre fjerdedeler av aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS ble utstedt av ikke-finansielle foretak mens finansielle foretak og offentlig forvaltning sto som utsteder av henholdsvis 42 og 29 prosent av obligasjoner og sertifikater. Investeringssektorene var også tydelig annerledes etter verdipapirtyper. Mens utlandet eide 35 prosent av aksjer og egenkapitalbevis etterfulgt av offentlig forvaltning og ikke-finansielle foretak, var nesten to tredjedeler av obligasjoner og sertifikater eid av finansielle foretak. 

Kontakt